BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sabat Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w sieciach relacji międzyorganizacyjnych województwa świętokrzyskiego
Knowledge Management in Regional Interorganizational Networks of the Swietokrzyskie Region
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2009, nr 9, s. 100-111, rys., tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Klastry, Gospodarka sieciowa, Sieci międzyorganizacyjne
Knowledge management, Business cluster, Network economy, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Regionalne sieci międzyorganizacyjne generują wzrost kapitału intelektualnego. Rozwój sieci jest możliwy poprzez koordynację struktur sieciowych budowanych dzięki rozwojowi czynników takich jak kapitał organizacyjny, czynniki poznawcze czy społeczne. Podstawowe znaczenie w rozwoju i wdrażaniu zarządzania wiedzą w regionie ma kapitał intelektualny którego rezultatem jest rozwój budowy relacji międzyorganizacyjnych, a wyższy poziom rozwoju kapitału intelektualnego jest gwarantowany poprzez silne relacje międzyorganizacyjne. Szybkość rozwoju organizacji regionalnych wpływa na budowę kapitału społecznego - który warunkuje innowacyjne zarządzanie wiedzą w rozwijających się strukturach. (abstrakt oryginalny)

The bigger potential of intellectual capital is generated by regional inter-organizational networks, the higher level of maturity they are marked with. The network maturity is understood as the level of harmony of all types of the network structure relations (that is, organizational, cognitive, social relations). The fundamental meaning in the creation and the implementation of knowledge management in the region has intellectual capital, which emerges mainly as a result of the activity and development of interorganizational relations, but the higher level of intellectual capital is generated by the networks of inter-organizational relations. The speed of development in the regions organizations influence the potential of building positive social capital as a condition for innovative knowledge management development structures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowitz W.R. , Williams R.I. , The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Davenport T., Prusak L., "Working Knowledge", Harvard Business School Press, Boston 1998.
 4. Davenport T.H., Völpel S.C., The Rise of Knowledge Towards Attention management, Journal of Knowledge Management, 2000, nr 3.
 5. Dobija D. Metodyka szacowania wiedzy, s. 285 w: Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ, Warszawa 2003.
 6. Dobija D., Metodyka szacowania wiedzy, s. 283 w: Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ, Warszawa 2003.
 7. Fukuyama F., Kapital społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa - Wrocław, PWN 1997.
 8. Grudzewski W. M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, wyd. Difin, Warszawa 2002.
 9. Haanes K., Lowendahl B., The unit of activity: towards an alternative to the theories of the firm, Thomas H. (ed.), Strategy structure and Style, John Wiley & Sons, 1997.
 10. Hall R., The strategic analysis of intangible resources, "Strategic Management Journal", 1992, vol. 13.
 11. Hamel G., Prahalad C. K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 12. Husted B. W., Agency, Information and the Structure of Moral Problems in Business, Instituto de Empresa, Spain, Organization Studies, no 28, Issue 2, SA GE Publications, London 2007.
 13. Jabłoński M., Postawić na intelekt, "Personel i zarządzanie", nr 15/16, 2002.
 14. Kiełtyka L., Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2006.
 15. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, koncepcje i narzędzia, DIFIN, Warszawa 2000.
 16. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 17. Ludwiczyński A., Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach. Próba analizy krytycznej, w: Kreowanie Nowego, Warszawa, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, 2002.
 18. Maier, R. Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2002.
 19. Nonaka I, Takeuchi H., "Kreowanie wiedzy w organizacji" Poltext, Warszawa 2000.
 20. Olesiński Z., Zarządzanie w regionie. Polska - Europa - Świat, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005.
 21. Porter M. E., Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 22. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 23. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wieża organizacji, Oficyna Ekonomiczna Kraków, 2002.
 24. Reilly F., Interstate intangible asset transfer programs, CPA Journal, sierpień 1992, t. 62.
 25. Stachowicz J., Intellectual Capital Management in Regional Pro - Innovative Networks, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.
 26. Stachowicz J., Zarządzanie kapitałem społecznym procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów przemysłowych w województwie śląskim, w: E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo politechniki lubelskiej, Lublin 2006.
 27. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora Tonik, Toruń 2000.
 28. Stewart T.A. , The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 29. Tourniaire F., Just Enough CRM, Prentice Hall PTR, Sadle River 2003.
 30. Wawrzyniak B., "Zarządzanie wiedzą", Zarządzanie XXI Wieku wyd. INFOR, nr 2, 2000.
 31. Woolcock M., Social Capital: Implications for development theory, research and policy, The Word Bank Observer, vol. 15, no. 2 (August 2000)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu