BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalska Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Nejman Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wiercioch Marian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Luberański Adam (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Krzyś Aleksander (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Odporność wybranych aparatów udojowych na wahania podciśnienia w instalacji dojarki rurociągowej
Resistance of the selected milking machines to oscillation of negative pressure in the pipe milking machine installation
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 349-359, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł maszyn rolniczych, Maszyny i urządzenia, Parametry techniczne
Agricultural machinery industry, Machinery and equipment, Technical parameters
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było wyznaczenie modeli opisujących zmiany wybranych parametrów doju, tj. średniego podciśnienia ssania pss, amplitudy podciśnienia ssania aps, amplitudy podciśnienia masażu apm w pomiarowych aparatach udojowych (wybranych firm) od zmian maksymalnej amplitudy zakłócenia Pmax. Aparaty pomiarowe podłączano do instalacji dojarki rurociągowej w pierwszym kurku stanowiskowym (względem jednostki końcowej) z zadanym strumieniem wypływu cieczy Qm = 2 i 6 l·min-1. Modele zmian ww. parametrów opracowano dla normalnej pracy dojarki rurociągowej (wahania podciśnienia systemowego - cykliczne) i po wprowadzeniu zakłócenia (wahania podciśnienia nieregularne). Dla porównania aparatów udojowych wybrano produkty pięciu firm. Aparaty jednakowe danej firmy (6 szt.) były dołączone do instalacji dojarki. Opisano charakterystyczne parametry modeli: współczynniki kierunkowe a, wyrazy wolne b. Odporność (wrażliwość) aparatu udojowego jest tym większa dla wybranego parametru doju, im mniejsza jest zmiana tego parametru spowodowana przez zakłócenie. Dobrane modele umożliwią ocenę odporności parametrów doju na zakłócenia.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to determine models describing changes of the selected milking parameters i.e. average suction negative pressure pss, amplitude of suction negative pressure aps,amplitude of massage negative pressure apm in the measuring milking machines (of the selected companies) from changes of disturbance amplitude Pmax. Measurement machines were connected to the pipe milking machines installation in the first stand tap (towards the final unit) with the set stream of liquid outflow Qm = 2 and 6 l·min-1. Models of changes of the above mentioned parameters were developed for regular operation of the pipe milking machine (system negative pressure oscillationscyclic) and after introducing disturbance (negative pressure oscillations - irregular). For comparison of the milking machines, products of five companies were selected. The same machines of the given company (6 items) were enclosed to the milking machine installation. Characteristic parameters of models were described: gradients a, absolute terms b. Resistance (sensitivity) of the milking machine is higher for the selected milking parameter if the change of this parameter caused by disturbance is lower. Selected models enable assessment of the milking parameters resistance to disturbances.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kupczyk, A. (1986). Spadki i wahania podciśnienia w rurociągu mlecznym dojarek przewodowych. Cz. II. Spadki podciśnienia w poziomym rurociągu mlecznym. Rocz. Nauk Rol. T. 77-C-1, 35-41.
 2. Praca zbiorowa. (1997). Statistica. Podręcznik użytkownika. Kraków, Statsoft Polska, ISBN 83-904735-5-0.
 3. Skalska, D.; Nejman, M. (2008). Analiza wpływu zakłóceń na wybrane parametry doju w dojarce rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 249-257.
 4. Skalska, D.; Szlachta, J.; Luberański, A. (2010). Wahania podciśnienia całkowite i nieregularne w wybranych punktach instalacji dojarki rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 177-184.
 5. Skalska, D.; Nejman, M. (2010). Metodyczne aspekty wyznaczania czasów trwania, wielkości zakłócenia i ich wpływu na jakość doju w dojarce rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 163-171.
 6. Skalska, D. (2011). Wpływu wybranego wskaźnika jakości sterowania na parametry doju w aparatach udojowych w dojarce rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 237-245.
 7. Szlachta, J. (1999). Normy międzynarodowe ISO a sprzęt udojowy. Poradnik Hodowcy, 1, 1-15.
 8. Wiercioch, M. (1994). Przepływy w kubku udojowym dojarki mechanicznej. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, 260, PL ISSN 0867-1427.
 9. Wiercioch, M. (1998). Ocena intensywności wypływu mleka ze strzyka krowy w poszczególnych cyklach przy użyciu różnych systemów (aparatów) udojowych. Maszynopis, Wrocław, IIR, AR.
 10. Woyke, W. (1995). Podstawowe problemy w technice i technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa IBMER, Warszawa, 217-220.
 11. ISO 5707: 2007. Milking machine installations - Construction and performance.
 12. ISO 6690: 2007. Milking machine installations - Mechanical tests.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu