BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Kazimierz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Vogelgesang Jan (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Latała Hubert (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kempkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Efektywność pompy ciepła współpracującej ze zbiornikiem buforowym o zmiennej pojemności
Efficiency of the heat pump cooperating with a buffer bin with a variable volume
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 309-320, rys., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Pompy ciepła, Maszyny i urządzenia, Ciepłownictwo, Wyniki badań
Heat pumps, Machinery and equipment, Heating, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki pracy pompy ciepła, współpracującej ze zbiornikiem buforowym o zmiennej pojemności, włączonej w układ grzejny obiektu szklarniowego. Wyniki badań obejmują analizę parametrów fizycznych pracy pompy ciepła w zróżnicowanych warunkach zapotrzebowania mocy. Badania przeprowadzono podczas pracy pompy współpracującej z trzema wybranymi pojemnościami zbiornika buforowego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w systemach grzewczych obiektów szklarniowych, zasilanych pompą ciepła, zasadnym jest stosowanie zbiorników buforowych. Większa pojemność zbiornika pozwala na uzyskanie wyższego wskaźnika efektywności oraz wyższej trwałości pracy agregatu sprężarkowego. Zwiększenie pojemności zbiornika buforowego pozwala na eliminację szczytów energetycznych oraz znacznie poprawia warunki mikroklimatu wewnętrznego. Zwiększając pojemność zbiornika z 120 do 360 litrów, uzyskujemy zwiększenie wskaźnika COP o 80% oraz eliminujemy około 30% włączeń pracy sprężarki w ciągu doby.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the heat pump operation cooperating with a buffer bin with a variable volume included in the heating system of the greenhouse facility. The research results cover the analysis of physical parameters of the heat pump in varied conditions of the power demand. The research was carried out during operation of the pump, which cooperated with three selected volumes of the buffer bin. The obtained results allow statement that application of buffer bins is justified in the heating systems of greenhouse facilities supplied with the heat pump. A higher volume of the bin allows obtaining a higher index of efficiency and higher endurance of the spring aggregate operation. Increasing the buffer bin volume allows elimination of energy peaks and considerably improves internal microclimat conditions. Increasing the bin volume from 120 to 350 litres we obtain the increase of COP index by 80% and we eliminate approx. 30% of turn ons of the compressor operation within one day.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski, B. (2008). Dobór wybranych elementów armatury dla systemów wody ziębniczej. Chłodnictwo i Klimatyzacja, ISSN 1425-9796.
 2. Adamovský, R.; Neuberger, P.; Šeďová, M. (2009). Temperature changes in heat pump horizontal ground source. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 7, 11-16.
 3. Brandl, H. (2006). Energy foundations and other thermo-active ground structures. Geotechnique, 2, 81-122.
 4. Domański, R. (1990). Magazynowanie energii cieplnej. Warszawa PWN.
 5. Kempkiewicz, K. (2000). Badania wpływu wybranych parametrów termofizycznych na efektywność energetyczną sprężarkowych pomp ciepła małej mocy. Rozprawa doktorska (2000.02.16), Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny.
 6. Kozłow, M. (2009). Grzanie z pompą (ciepła) 4 - Ładowanie buforów - Magazyn Instalatora, 4(128).
 7. Knaga, J.; Trojanowska, M.; Kempkiewicz, K. (2005). Efektywność pompy ciepła ze spiralną sprężarką. Inżynieria Rolnicza, 6 (66), 315-320.
 8. Latała, H.; Kurpaska, S.; Sporysz, M. (2011). Wybrane aspekty współpracy pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 117-124.
 9. Pantera, D. (2012). Bufory czyli sposób na magazynowanie ciepła - InstalReporter. Maszynopis.
 10. Rutkowski, K.; Kurpaska, S.; Latała, H. (2006). Metodyczne aspekty doboru dolnego źródła pompy ciepła do ogrzewania tunelu foliowego. Inżynieria Rolnicza. 11(86), 409-417.
 11. Rutkowski, K. (2011). Ocena wydajności energetycznej wymiennika gruntowego pompy ciepła w dwóch różnych konfiguracjach. Inżynieria Rolnicza. 6(131), 179-185.
 12. Rutkowski, K.; Vogelgesang, J.; Latała, H.; Kempkiewicz, K. (2013). Procedura optymalizacji zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła. Inżynieria Rolnicza, 3(145)T1, 329-343.
 13. http://www.hewalex.pl/public/pliki/katalog-produktow-2012.pdf
 14. http://www.solis.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu