BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uhma Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Międzynarodowe administracje terytorialne w świetle doświadczeń z Kosowa
The international territorial civil services in the light of experience from Kosovo
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 175-196, bibliogr. 58 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Interwencja humanitarna, Prawo międzynarodowe, Konflikty etniczne, Suwerenność, Metody rozwiązywania konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów
Humanitarian intervention, International law, Ethnic conflicts, Sovereignty, Conflicts solving methods, Solving conflicts
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
United Nations (UN), United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)
Kraj/Region
Kosowo
Kosovo
Abstrakt
Jednym z ważniejszych zagadnień w ostatnich latach w teorii i praktyce prawa międzynarodowego, a także stosunków międzynarodowych, stała się kwestia interwencji humanitarnej. Druga połowa XX w., zakończenie procesu dekolonizacji, a także koniec ładu "zimnowojennego" ujawniły z jednej strony niezdolność rządów do zapewnienia ochrony ludności wielu państw, z drugiej - wyostrzyły konflikty etniczne, narodowościowe i inne, co skutkowało niestety naruszeniami praw człowieka widocznymi na niespotykaną dotąd skalę. Kwestia interwencji humanitarnej, czyli akcji o charakterze zbrojnym podjętej z motywów humanitarnych, nabrała więc szczególnego znaczenia. O ile jednak o interwencjach humanitarnych napisano sporo, o tyle stosunkowo mniej o ich konsekwencjach. Dość dobrze są znane przesłanki samej akcji zbrojnej, jej legalności, legitymizacji, okoliczności itp., jednak wciąż mniej jest zbadana odpowiedź na pytanie: co dzieje się potem? Kwestia od momentu "wejścia" do momentu "wyjścia" sił międzynarodowych z określonego terytorium jest, zwłaszcza w literaturze polskiej, niedostatecznie zbadana. Tymczasem misje pokojowe na dobre utrwaliły się we współczesnych stosunkach międzynarodowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Zajadło, Legalność i legitymizacja humanitarnej interwencji, "Państwo i Prawo" 2004, nr 1
 2. G. Ciechanowski, Żołnierze polscy w misjach pokojowych i innych operacjach poza granicami kraju w latach 1953-1989, Szczecin 2006.
 3. D. Zaum, The Sovereignty Paradox. The Norms and Politics of International Statebuilding, New York 2007
 4. R. Wilde, From Danzig to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial Administra-tion, "American Journal of International Law" 2001, vol. 95, nr 3
 5. S. Chesterman, East Timor in Transition: Self-Determination, Statebuilding, and the United Nations, "International Peacekeeping" 2002, vol. 9, nr 1
 6. S.R. Ratner, Foreign Occupation and International Territorial Administration: The Challenges of Convergence, "European Journal of International Law" 2005, vol. 16 nr 4
 7. N. Bhuta, The Antinomies of Transformative Occupation, "European Journal of International Law" 2005, vol. 16, nr 4
 8. Press Statement by Security Council President on Handover of Sovereignty to Iraq, SC/8136 IK/443.
 9. S. Korman, The Right of Conquest: The Acquisition of Territory by Force in International Law, Oxford 1996
 10. H. Kelsen, General Theory of Law and State, New York, 1961
 11. F. von der Heydte, Discovery, Symbolic Annexation and Virtual Effectiveness in International Law, "American Journal of International Law" 1935, vol. 446
 12. L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie ochrony praw człowieka i humanizacji stosunków międzynarodowych, Warszawa 1995
 13. Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights Law. Short Bibliography, "International Review of the Red Cross" 1998, nr 324
 14. R. Kolb, The Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights Law: A Brief History of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1949 Geneva Conventions, "International Review of the Red Cross" 1998, nr 324
 15. R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje - koncepcje - paradygmaty, Warszawa 2005
 16. Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons (1996), ICJ Report 66, par. 25
 17. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2004), ICJ Report
 18. M. Dennis, Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation, "American Journal of International Law" 2005, vol. 99
 19. N. Lubell, Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict, "International Review of the Red Cross" 2005, nr 860
 20. Dokument z 6 sierpnia 1999, UN Doc. ST/SGB/1999/13.
 21. R. Kolb, Questions Relating to the Applicability of International Humanitarian Law to United Nations - Mandated Forces, w: A. Faite, J. Grenier red., Expert Meeting on Multinational Peace Operations, Geneva 2003
 22. S. Vité, La aplicabilidad del derecho internacional de la ocupación militar a las actividades de las organizaciones internacionales, "International Review of the Red Cross" 2004, nr 853.
 23. Kosovo and Macedonia - Better and Worse, "The Economist" z 17 listopada 2001
 24. Report of the Independent International Commission on Kosovo, cz. 4, www.kosovocommission.org (18.04.2008)
 25. G. Hoffmann, Protectorates, w: Bernhardt red., Encyclopedia of Public International Law, Am-sterdam 1987, vol. 3
 26. A. Kamanda, A Study of the Legal Status of Protectorates in Public International Law, Ambilly-Annemasse 1961
 27. C. Stahn, International Territorial Administration in the Former Yugoslavia: Origins, Developments and Challenges Ahead, Heidelberg 2001
 28. Rezolucja Rady Powierniczej ONZ z 25 maja 1994, zmieniająca regulamin obrad.
 29. M.H. Halperin, D.J. Scheffer, P.L. Small, Self-Determination in the New World Order, Washington DC 1992
 30. Karta Narodów Zjednoczonych, Dz. U. z 6 marca 1947, nr 23 poz. 90 z późniejszymi zmianami.
 31. Traktat Pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919, artykuły 45-50 oraz aneks, pkt 19., http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/ versa2.html (14.04.2008).
 32. http://www.dawnygdansk.pl/prawo/traktat_wersalski.html (14.04.2008).
 33. Traktat Pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919, artykuł 103, http://www.dawnygdansk.pl/prawo/traktat_wersalski.html (14.04.2008).
 34. J.K. Bleimaier, The Legal Status of the Free City of Danzig 1920-1939: Lessons to be Derived from the Experiences of a Non-State Entity in the International Community, "Hague Yearbook of International Law" 1989.
 35. L.H. Woolsey, The Leticia Dispute Between Colombia and Peru, "American Journal of International Law" 1935, vol. 29, nr 1
 36. Treaty of Peace with Italy of 10 February 1947, 49 United Nations Treaty Series 3, 137.
 37. Repertoire of the Practice of the Security Council, 1946-1951, par. 482
 38. J. Yarwood, Rebuilding Mostar: Reconstruction in a War Zone, Liverpool 1999.
 39. A. Wilde, Representing International Territorial Administration: A Critique of Some Approaches, "European Journal of International Law" 2004, vol. 15, nr 1
 40. Agenda for Peace. Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping, "Report of the SG pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council", 31 stycznia 1992, http://www.un.org/docs/SG/ agpeace.html (18.04.2008)
 41. Supplement to an Agenda for Peace: Position Paper of the Secretary-General on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, http://www.un.org/Docs/SG/agsupp.html (18.04.2008),
 42. Report of the Panel on United Nations Peace Operations (Brahimi Report), http://www.un.org/peace/reports/peace_operations, (18.04.2008).
 43. S.P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
 44. Peace Implementation Conference, Bosnia and Herzegovina 1998: Self Sustaining Structures, Bonn, 9-10 grudnia 1997, section XI.
 45. Report of the Secretary General on East Timor, 5 May 1999, Annex I, art. 6.
 46. H. Kelsen, The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, New York 1950
 47. A. Wilde, Colonialism Redux? Territorial Administration by International Organizations, Co-lonial Echoes and the Legitimacy of the International, w: A. Hehir, N. Robinson red., State-Building. Theory and Practice, London 2007
 48. I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 1990
 49. A. MacNair, Advisory Opinion on the International Status of South West Africa, ICJ Reports, 1950
 50. A. Yannis, The Concept of Suspended Sovereignty in International Law and Its Implications in International Politics, "European Journal of International Law" 2002, vol. 13, nr 5.
 51. Raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2004 w sprawie Bośni i Hercegowiny, rezolucja 1384, z 26 czerwca 2004, artykuł 13.
 52. Ombudsperson Institution in Kosovo, Second Annual Report 2001-2002, Pristina 2002.
 53. S/RES/1244 (1999), 10 czerwca 1999, pkt 10.
 54. I. King, W. Mason, Peace at Any Price: How the World Failed Kosovo, London 2006.
 55. G. Kołodko, Wędrujący świat, Warszawa 2008
 56. OSCE Mission in Kosovo, Parallel Structures in Kosovo, Pristina 2007
 57. Ł. Kobeszko, Kosowo. Opozycja zwycięzcą wyborów parlamentarnych i lokalnych, http://www.psz.pl/content/view/7242/ (01.07.2008).
 58. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004, s. 119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu