BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołakowska Irena (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Tytuł
"Zdolność ekspedycyjna" w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
"Expeditionary ability" in the safety strategy of the United States
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 197-212, bibliogr. 42 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Siły zbrojne, Bezpieczeństwo narodowe, Wojsko, Strategia obronna
Armed forces, National security, Army, Defense strategy
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Ochrona interesów Stanów Zjednoczonych wymaga stosowania środków polityki zagranicznej o zasięgu globalnym. Oprócz posługiwania się dyplomacją oraz środkami ekonomicznymi Stany Zjednoczone kładą duży nacisk na wykorzystanie wojskowych elementów potęgi. Posiadają siły zbrojne przygotowane do wykonywania zadań ekspedycyjnych i dzięki zdolności szybkiego reagowania są w stanie prowadzić operacje zbrojne w każdym miejscu na ziemi. Możliwość globalnego wykorzystania sił zbrojnych do realizacji celów politycznych nazywa się zdolnością power projection. Zagadnienie jest warte uwagi, ponieważ w literaturze polskiej brakuje prac zajmujących się w sposób całościowy kwestiami związanymi ze zdolnością power projection, tzn. jej rolą w strategii bezpieczeństwa państwa i sposobem realizacji. O power projection wspomina się jedynie przy okazji przedstawienia strategii bezpieczeństwa USA lub opisując osobno poszczególne elementy zdolności. Ponadto obecnie także w NATO i Unii Europejskiej trwają starania dotyczące rozwoju zdolności ekspedycyjnych. Artykuł stanowi próbę ujęcia tematu roli "zdolności ekspedycyjnych" w strategii bezpieczeństwa USA i naszkicowania relacji pomiędzy zmieniającymi się zewnętrznymi uwarunkowaniami polityki zagranicznej, rozwojem strategii bezpieczeństwa oraz rozwojem zasobów wojskowych. Przedstawia zmiany w strategii bezpieczeństwa USA, które przyczyniły się do ewolucji power projection oraz stopniowego wzrostu zdolności ekspedycyjnych wojsk USA. Sukcesy na tym polu skutkowały możliwością bardziej aktywnego wykorzystania power projection w amerykańskich doktrynach strategicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M.A. Gunzinger, Power Projection: Making the Tough Choices, Montgomery 1993
 2. USA Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, www.dtic.mil/doctiine/jel/doddict (15.06.2008).
 3. Unclassified Directives and Forms Issued by the Secretary of the Navy and the Office of the Chief of Naval Operations OPNAVINST 3060.7A, 1997, sekcja I
 4. C.W. Weinberger, Annual Report to the Congress - Fiscal Year 1984, Washington DC, 1983
 5. R.L. Kugler, Changes Ahead. Future Directions for the U.S. Overseas Military Presence, Rand Corp. 1998
 6. A. Harkavy, Bases Abroad: The Global Foreign Military Presence, Stockholm 1989
 7. The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1763, London 1965.
 8. C.S. Gray, Strategy in the Nuclear Age, w: W. Murray, M. Knox, A. Berstein red., The Making of Strategy, Cambridge 1996
 9. M. Carver, Conventional Warfare in the Nuclear Age, w: P. Paret red., Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton 1986
 10. National Security Review 12, Washington D.C. 1989. http://bushlibrary.tamu.edu/research.html
 11. Remarks at the Aspen Institute Symposium in Aspen (2.08.1990). http://bushlibrary.tamu.edu/research.html.
 12. A. Jarczewska-Romaniuk, Amerykańskie wizje ładu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny, w: Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005
 13. Keeping the U.S. First. Pentagon Would Preclude a Rival Superpower, "The Washington Post" z 11 marca 1992.
 14. E.V. Larson, D.T. Orletsky, K.J. Leuschner, Defense Planning in a Decade of Change. Lessons from the Base Force, Bottom-Up Review and Quadrennial Defense Review, Rand Corp., 2001
 15. D. Jablonsky, Army Transformation: a Tale of two Doctrines, w: C.C. Crane red., Transforming Defense, Carlisle 2001
 16. J. Stachura, Stany Zjednoczone jako supermocarstwo, "Sprawy Międzynarodowe", nr 4, lipiec-sierpień 2006
 17. W. Kristol, Kagan, Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy, Foreign Affairs, Jul/Aug 1996
 18. National Security Strategy of Engagement and Enlargement, Washington DC 1995 http://www.dtic.mil/doctrine/jel/research_pubs/nss.pdf
 19. Proliferacja broni masowego rażenia i technologii podwójnego zastosowania, destabilizującą w skali regionalnej działalność "rządów państw uznanych za przestępcze", przeciwdziałanie zagrożeniom transnarodowym (terroryzm międzynarodowy i przestępczość zorganizowana), zagrażające interesom USA procesy rozpadu państw, zagrożenia związane z wykorzystaniem technik teleinformatycznych oraz zagrożenia ekologiczne. The National Security Strategy for a New Century 1998, op. cit., s. 5-16.
 20. Quadrennial Defence Review 1997, www.fas.org/man/docs/qdr.
 21. Report of the Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the United States. Executive Sumary, punkt II, www.fas.org/irp/threat/missile/rumsfeld/execsum.htm (15.07.1998).
 22. R. Kagan, The Benevolent Empire, "Foreign Policy", lato 1998, nr 111
 23. C. Rice, Promoting the National Interest, "Foreign Affairs", styczeń-luty 2000
 24. H.R. Nau, No Enemies on the Right. Conservative Foreign Policy Factions Beyond Iraq, "The National Interest", zima 2004/05
 25. Strategic Survey. The IISS Annual Review of World Affairs 2006, Carlise 2006
 26. The National Security Strategy of the United States of America 2002, Washington DC, www.whitehouse.gov/nsc/nss/2002
 27. SIPRI Yearbook 2006. Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm 2006
 28. Powrót siły, w: Rocznik Strategiczny 2006/2007, Warszawa 2007
 29. Quadrennial Defense Review Report 2001, Washington DC
 30. Rocznik Strategiczny 2001/2002, Warszawa 2002
 31. The National Military Strategy of the United States of America. A Strategy for Today, A Vision for Tomorrow, Washington 2004, s. 20, http://www.comw.org/qdr/fulltext/0503nms.pdf.
 32. Quadrennial Defense Review Report 2006, Washington DC, s. 3.
 33. M. O'Hanlon, Defense Policy Choices for the Bush Administration, New Port 2001
 34. R. Lock-Pullan, US Intervention Policy and Army Innovation. From Vietnam to Iraq, Nowy York 2006
 35. The Military Balance 2001/2002, Oxford 2002
 36. A.B. Carter, J.P. White red., Keeping the Edge. Managing Defense for the Future, Cambridge 2001
 37. R. Baumann, J. Fishel, Operation Uphold Democracy: The Execution Phase, w: W.E. Kretchik, F. Baumann, J.T. Fishel, A Concise History of the U.S. Army in Operation Uphold Democracy, Fort Leavenworth 1998, www.globalsecurity.org/military/library/report/1998/kretchik-chapter3.htm.
 38. J. Joniak, Kierunki ewolucji wojsk lądowych w świetle amerykańskiej koncepcji Joint Vision 2020" oraz doświadczeń z wojen i konfliktów zbrojnych początku XXI wieku. Rozprawa doktorska, Warszawa 2006
 39. SIPRI Yearbook 2007. Armaments, disarmament and International Security, Oxford 2007
 40. A.H. Cordesman, salvaging american Defense. The Challange of Strategic Oveerstretch, Washington 2007
 41. B. Buley, The New American Way of War. Military Culture and the Political Utility of Force, London 2008
 42. T. Łoś-Nowak, Paradygmat realistyczny - projekcje porządku międzynarodowego w XXI wieku, w: Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu