BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguta Witold
Tytuł
Wpływ przemian w rolnictwie na dzia łalność spółdzielni
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 1, s. 29-41, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Rozwój wsi, Spółdzielczość, Materiały konferencyjne
Village, Rural development, Cooperative movement, Conference materials
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Załamanie produkcji, które ciągle przeżywa polskie rolnictwo oraz silna konkurencja cenowa krajów zachodnich spowodowały, że Polska w coraz większym stopniu zaczęła stawać się importerem produktów rolniczych i żywności. Sytuacja ta zmusza Polskę do zwiększenia interwencjonizmu w rolnictwie i handlu zagranicznym. Po długotrwałej suszy w 1992 r. i znacznym obniżeniu nakładów materiałowych na produkcję, nastąpiło głębokie załamanie w produkcji roślinnej. Spowodowało to również tendencję spadkową w produkcji zwierzęcej. W konsekwencji poprawie uległy relacje cen dla rolników, ale konsumenci musieli płacić znacznie wyższe ceny za produkty żywnościowe. W 1993 roku globalna produkcja rolnicza wzrosła o 2,2% w stosunku do 1992 r., ale była o 11% niższa niż w 1991 r. Można przewidywać, że mimo recesji będzie następować stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej i po 2000 r. zarysuje się znacząca tendencja wzrostowa w gospodarce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec J., Wpływ integracji europejskiej na przeobrażenia spółdzielczości wiejskiej we Francji. Maszynopis. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, 1993.
 2. Boczar K., Doświadczenia w spółdzielczości w krajach Europy Zachodniej i możliwości ich wykorzystania przez polska spółdzielczość rolniczo-hodowlaną. Warszawa: Rolniczo-Hodowlana Izba Gospodarcza, 1992.
 3. Gawron W., Wpływ Rundy Urugwajskiej na unie Europejską i polski rynek rolny. Warszawa: IERiGŻ, 1994.
 4. Pudełkiewicz E., Spółdzielczość - stan i perspektywy, Konferencja pt.: "Stan i perspektywy rolnictwa polskiego. Maszynopis. Warszawa 1994.
 5. Spółdzielczość wiejska w Polsce 1993 - Analiza stanu i kierunków zmian - Raport. Opracował T. Kowalak. Warszawa: Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej, 1993.
 6. Statystyka Ruchu Spółdzielczego w Polsce 1934-1935. Warszawa: GUS, 1938.
 7. Stolińska-Janic J., Różnorodność Form Spółdzielczych w Gospodarce Rynkowej. Warszawa: SIB, 1992.
 8. Szemburg A., Demografia a struktura agrarna, Konferencja pt.: "Stan i perspektywy rolnictwa polskiego. Maszynopis. Warszawa 1994.
 9. Szelążek T., Wala F., Dokonania i przyszłość wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu. Warszawa: 1993.
 10. Ślusarz G., Tajemnica sukcesów rolnictwa duńskiego. Rzeszów: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - Regionalny Ośrodek w Rzeszowie, 1994.
 11. Tokarzewski T., Ruch spółdzielczy i spółdzielnie w państwach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Lublin: UMCS 1990.
 12. Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2000. Warszawa: IERiGŻ, 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu