BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowal Dominik (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa w perspektywie współczesnych wyzwań rozwojowych podmiotów gospodarczych
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 27, 14 s., rys., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teorie zarządzania
Enterprise value, Enterprise management, Management theories
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu sposobów identyfikacji celów działania przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM), która w ostatnich latach zyskała istotną pozycję wśród teorii zarządzania. Omawiana koncepcja zakłada, iż strategicznym, długookresowym celem działalności przedsiębiorstwa powinno być tworzenie oraz maksymalizacja majątku właścicieli. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Company, New York 1965.
 2. Banaszyk P., Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo AE Poznań, Zeszyty Naukowe Seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 15J, Poznań 1998.
 3. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami. t. II., PWE, Warszawa 2000.
 4. Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 6. Cielemęcki M., Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego [w:] Kardas J., Wójcik-Augustyniak M. (red.) Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko - procesy - systemy - zasoby, Difin, Warszawa 2008.
 7. Ciepielowska M., Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel gospodarowania, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 3.
 8. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG Press, Warszawa 1997.
 9. Cwynar A., W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa-Rzeszów 2007.
 10. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy. Narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 11. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Dudycz T., Szymański P., Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 13. Gorzeń W., Piernickim K., Pniewski K., Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu wartości [w:] Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Value Based Management, Poltex, Warszawa 2008.
 14. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Jabłoński A., Jabłoński M., Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005.
 16. Knight J., Value Based Management, McGraw-Hill, New York 1998.
 17. Kozłowska A., Alternatywne teorie zachowania przedsiębiorstw [w:] Kopycińska D. (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Printgroup, Szczecin 2006.
 18. Lichtarski J., Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa, [w:] Jaremczuk K. (red.), Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
 19. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2001.
 20. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 21. Materiały Price Waterhouse, In Search of Shareholder Value, John Wiley&Sons, New York 1996.
 22. Matur S., Kenyon A., Creating Value, Butterworth-Heinemann, Oxford 1997.
 23. McTaggart J. M., Kontem P. W., Mankins M. C., The Value Imperative, Free Press, New York 1994.
 24. Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG Press, Warszawa 2001.
 25. Mikołajek-Gocejna M., Wyzwania na szczeblu przedsiębiorstwa - imperatyw kształtowania wartości [w:] Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 26. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 27. Nogalski B., Borys K., Zarządzanie przez wartość, "Przegląd Organizacyjny" 2000, nr 4.
 28. Pioch J., Corporate governance w teorii i praktyce [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Cele-organizacja-narzędzia. Materiały konferencyjne t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Fundacja rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
 29. Pniewski K., Bartoszewicz B., Kreowanie wartości jako cel nadrzędny [w:] Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Value Based Management, Poltex, Warszawa 2008.
 30. Rapaport A., Creating Shereholder Value. The Standard for Business Performance, The Free Press, New York 1986.
 31. Sierpińska M., Kustra A., Pomnażanie wartości kapitału jako długookresowy cel działalności spółki, "Wiadomości Górnicze" 2005, nr 6.
 32. Stewart G.B., The Quest for Value: The EVA management guide, Harper Business, New York 1991.
 33. Szablewski A., Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa [w:] Szablewski A., Pniewski K., Bartosewicz B. (red.), Value Based Management - koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008.
 34. Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji [w:] Szablewski A. (red.), Strategie wzrostu wartości firmy. Studia przypadków, Poltext, Warszawa 2000.
 35. Szablewski A., Źródła i pomiar wartości firmy, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.) Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007.
 36. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 37. Wierzbiński M., Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa [w:] Nowak E. (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 38. Young S. D., O'Byrne S. F., EVA and Value Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, Nowy Jork 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu