BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandys Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Marketing ekologiczny - założenia, perspektywy
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 27, 13 s., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Ekologia, Rozwój zrównoważony, Wyniki badań
Marketing, Ecology, Sustainable development, Research results
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Na współczesnym rynku coraz wyraźniejsze są tendencje w kierunku podejmowania działań proekologicznych i akcentowana coraz wyraźniej idei zrównoważonego rozwoju. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, zmieniające się potrzeby i oczekiwania nabywców względem przedsiębiorstw, a także dostrzeganie przez przedsiębiorstwa konieczności uwzględniania wymogów środowiska naturalnego sprzyjają rozwojowi koncepcji marketingu ekologicznego. Artykuł przedstawia genezę i założenia marketingu ekologicznego oraz charakterystykę proekologicznych instrumentów marketingowych. W opracowaniu zaprezentowano również wybrane wyniki badań ankietowych, których celem było określenia stopnia świadomości ekologicznej konsumentów i związanych z nią proekologicznych zachowań, a także poznanie oczekiwań względem działań sprzyjających rozwojowi marketingu ekologicznego. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białoń L., Ekomarketing [w:] Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
  2. Bronakowski H., Rynek - marketing dóbr i usług ekologicznych (Słownik podstawowych pojęć), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 1997.
  3. Keck-Wilk M., Wilk I., Komunikacja z klientem w ramach marketingu ekologicznego [w:] Rosa G., Smalec A., Gracz L. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne problemy usług nr 55, Szczecin 2010.
  4. Kotler Ph., Armstrong G., Marketing. Wprowadzenie, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2012
  5. Płoska R., Marketing wobec wyzwań społecznych i ekologicznych [w:] Żurawik W. (red.), Marketing - podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
  6. Sieńko B., Ekomarketing jako instrument budowania strategii przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 870, Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  7. Zaremba S., Marketing ekologiczny - odpowiedź na proekologiczne potrzeby konsumentów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 936, Zarządzanie i Marketing 21, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  8. Zaremba-Warnke S. (red.), Marketing ekologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu