BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dreżewska Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Strukowska-Kozień Olga (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem - ujęcie teorii perspektywy
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 27, 16 s., tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ekonomia behawioralna, Podejmowanie decyzji
Economic theory, Behavioral economics, Decision making
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jednej z teorii ekonomii behawioralnej dotyczącej podejmowania decyzji przez decydentów, a mianowicie teorii perspektywy. Teoria stworzona przez D. Kahnemann'a i A. Tversky'ego ukazuje, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje w warunkach ryzyka oraz jaki jest ich stosunek do zysków i strat. Dla celów artykułu przeprowadzono także badania, których wyniki zaprezentowano oraz porównano z założeniami teorii perspektywy. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 2. Cozolino L. J., Neuronauka w psychoterapii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 3. Graczyk A., Teoria perspektywy i hiperboliczna funkcja dyskonta - implikacje dla teorii konsumpcji, http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/5/ original/1.pdf?1314868182.
 4. Jay R., Podejmowanie trafnych decyzji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.
 5. Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Myers D. G., Psychologia społeczna,Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 8. Piskorz Z., Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia umysłu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 9. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Sokołowska J., Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Akademica", Warszawa 2005.
 11. Solek A., Optymalne decyzje. Ekonomia menedżerska w zadaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, w Krakowie, Kraków 2008.
 12. Sutherland S., Rozum na manowcach. Dlaczego postępujemy irracjonalnie, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
 13. Trzciniecka-Green A. (red.), Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, UNIVERSITAS, Kraków 2006, s. 44.
 14. Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 15. Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 2000.
 16. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 17. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu