BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belikova Alena (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad), Nordin Victor (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad), Kharitoshkin Nikolai (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad)
Tytuł
Cyclists Traffic Management on Roundabout
Zarządzanie ruchem rowerzystów na rondzie
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 33-37, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Ruch drogowy, Zarządzanie ruchem drogowym
Road traffic safety, Road traffic, Road traffic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost poziomu motoryzacji prowadzi do konieczności modernizacji skrzyżowań a to znajduje odzwierciedlenie u innych uczestników ruchu. Ten artykuł omawia i porównuje metody zarządzania ruchem rowerzystów na rondzie z punktu widzenia bezpieczeństwa, efektywności wdrożenia, prostoty organizacji i kosztów. (abstrakt oryginalny)

Growth of motorization level leads to the necessity of crossroads modernization and this is reflected in the other movement participants. This article discusses and compares the methods of cyclists traffic management on roundabout in terms of security, efficiency of implementation, simplicity of organization and cost. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Популярно о Правилах движения для велосипедистов. Советы велосипедистам. http://www.warning.dp.ua/gaipravilavelo01.htm.
  2. ЗедгенизовА.В., ЛагеревР.Ю., Левашев А.Г., и др. : Современные кольцевые пересечения. Иркутск: 2009.-103с.URL://http://transport.istu.edu/downloads/books/deponent_3.pdf.
  3. Cicu F., Olivo A.: Studio e simulazione di unarotatoria in uncontestourbano. Trasporti &Territorio. June, 2008.
  4. Безопасный проезд перекрестков на велосипеде. URL://http://velolife.by/articls/view/90.
  5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 19.07.2012) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения").
  6. Липницкий А. С., Михайлов А. Ю.: Компактные кольцевые пересечения - возможности. URL: http://http://transport.istu.edu/downloads/round_3.pdf.
  7. Официальный сайт Калининградского Веломарафонского Клуба "ВестландРандоннёр". Региональное отделение Общества Российских Велотуристов Марафонцев (ОРВМ) "Российские Рандоннёры". По городу на велосипеде. URL:// http://vr-kvmc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102:2011-10-18-09-14-22&catid=20:2010-06-20-13-56-41&Itemid=5.
  8. Нордин В.В.: Практические методы повышения качества управления в транспортной и сервисной отраслях. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2010, - 212 c.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu