BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewa Waldemar (Maritime University in Szczecin, Poland), Nicewicz Grzegorz (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
Research of Refrigeration Systems Failures in Polish Fishing Vessels
Badania uszkodzeń systemów chłodniczych polskich jednostek rybackich
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 38-42, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Niezawodność, Rybołówstwo, Sektor okrętowy, Chłodnictwo
Machinery and equipment, Reliability, Fishery, Shipping sector, Refrigeration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Temperatura jest podstawowym parametrem klimatycznym decydującym o zmianie jakości produktów połowu. Czas, po którym zmiany jakościowe złowionej ryby nie wykraczają poza założony, dopuszczalny zakres, jest przede wszystkim funkcją temperatury. Podstawowym środkiem technicznym pozwalającym na przedłużenie czasu transportu jest obniżenie temperatury ładowni za pomocą instalacji chłodniczej. Uszkodzenia instalacji chłodniczych jednostek rybackich wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne w związku z emisją szkodliwych czynników. W pracy przedstawiono wyniki badań uszkodzeń instalacji chłodniczych polskich jednostek rybackich w latach 2007-2011. Rezultaty analiz przedstawionych w niniejszej pracy mogą być podstawą do sporządzenia wytycznych zarówno dla projektantów jak i eksploatatorów okrętowych systemów chłodniczych. (abstrakt oryginalny)

Temperature is a basic climatic parameter deciding about the quality change of fishing products. Time, after which qualitative changes of caught fish don't exceed established, acceptable range, is above all the temperature function. Temperature reduction by refrigeration system of the cargo hold is a basic technical method, which allows extend transport time. Failures of refrigeration systems in fishing vessels have a negative impact on the environment in relation to harmful refrigerants emission. The paper presents the statistical analysis of failures occurred in the refrigeration systems of Polish fishing vessels in 2007-2011 years. Analysis results described in the paper can be a base to draw up guidelines, both for designers as well as operators of the marine refrigeration systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT. Warszawa 1985.
  2. Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT. Warszawa 1980.
  3. Główny Urząd Statystyczny: Transport - wyniki działalności w roku 2007. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2008.
  4. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki. Tom 1: Statystyki podstawowe. StatSoft. Kraków 2006.
  5. StatSoft - Statistica 8.0, Podręcznik elektroniczny STATISTCA.
  6. Zakrzewski B., Konieczny P., Kędzierska K.: Awarie urządzeń chłodniczych chłodniowców a zagrożenia dla załóg i środowiska. IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego", Koszalin-Kołobrzeg 2005.
  7. Matuszak Z.: Particular reliability characteristics of two element parallel technical (mechatronic) systems. Management Systems in Production Engineering. No 3(7), 2012, pp 3-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu