BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus Joanna (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Kmiecik Dominik (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Jakość mikrobiologiczna i skład chemiczny mleka surowego pochodzącego z wielkich i małych gospodarstw rolnych Wielkopolski w 2004 roku
Microbiological Quality and Chemical Composition of Raw Milk From Big And Small Farms in the Wielkopolska Region in 2004
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 108-115, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Jakość mleka, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, Jakość mikrobiologiczna
Food, Food commodities, Quality of milk, Microbiological safety, Microbiological quality
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Przy produkcji, przetwórstwie i transporcie mleka, zarówno w świecie, jak i w Polsce, szczegółowo określone są wymagane warunki sanitarne. Zwraca się uwagę producentom na konieczność podejmowania działań na rzecz dalszej poprawy jakości higieniczniej i zdrowotnej mleka surowego. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że systematycznie wzrastają wymagania konsumentów oraz sieci handlowych dotyczące jakości gotowego produktu, a jakość mleka w skupie determinuje jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów mleczarskich. Celem niniejszej pracy było porównanie jakości mikrobiologicznej i składu chemicznego mleka surowego skupowanego w okresie od stycznia do listopada 2004 r. na terenie Wielkopolski. Dostawców zróżnicowano na dwie grupy, biorąc pod uwagę wielkość produkcji mleka w tysiącach litrów na miesiąc: gospodarstwa małe produkujące do 3 tys. l oraz gospodarstwa duże produkujące powyżej 100 tys. l miesięcznie. Materiałem badawczym były próby mleka surowego pobrane od 20 dostawców w obu analizowanych grupach. Badania wykonywano co dwa miesiące. W próbach oznaczono ogólną liczbę drobnoustrojów (OLD), liczbę komórek somatycznych (KS) oraz zawartość tłuszczu i białka. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zarówno jakość mikrobiologiczna, jak i zawartość tłuszczu w mleku surowym różniła się w obu analizowanych grupach. W próbach mleka z małych gospodarstwach rolnych odnotowano obecność OLD na wyższym poziomie aniżeli w próbach mleka z gospodarstw oddających do skupu powyżej 100 tys. l mleka miesięcznie. Wewnątrz grupy małych dostawców stwierdzono większe zróżnicowanie w liczbie KS w mleku niż w próbach od wielkich dostawców. Podobnie, zawartość tłuszczu w surowcu przy mniejszej produkcji była bardziej zróżnicowana, w zależności od miesiąca przeprowadzania analiz, w porównaniu z większymi gospodarstwami. Wykazano istotny wpływ wielkości gospodarstwa i pory roku na zawartość białka w mleku surowym. (abstrakt oryginalny)

All over the world and also in Poland there are required definite demands at production of milk which included sanitary, process production and transport condition. The producers are obligated to make necessary procedure operations to correct quality and sanitary standards of raw milk. All this changes happened because of systematically growing consumers demands and business networks concerns about quality of ready-to-eat milk products, what is determined by quality and safety of raw milk. The aim of this study was to compare the microbiological quality and chemical composition in period from January to November in Wielkopolska region in 2004. The size of production of milk differentiates suppliers on two groups: small farms - less than 3 thousands litters per month, and big farms where 100 thousands litters of milk were produced over a month. The experimental material comprised samples of milk from 20 farms in each of analyzed size class of farms. The researches in bimonthly interspaces were done. In samples total number of microorganism (OLD), contents of somatic cells (KS), content of fat and proteins were estimated. In result differences in microbiological quality as well as contents of fat in raw milk in both of analyzed groups were proved. In milk samples from small farms count of total microorganisms on higher level were estimated. The somatic cells content in milk samples inside small farms group more diverse were observed. Similarly fat content was more differentiated in samples of raw milk at smaller production which depending on month of analysis in comparison with the second farms. The protein content in raw milk was depended on size of farms and also on month of analysis. The influence of size of farm and a season of the year on protein content in raw milk was also indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beneitez de la Mano E., Revilla I.: Relationship between somatic cell counts and the properties of yoghurt made from ewes milk. Int. Dairy J., 2006, 16 (3), 262-272.
 2. Bonczar G., Tomalski J.: Ocena jakości mleka surowego na podstawie wybranych parametrów. Przegl. Mlecz., 1994, 2, 35-37.
 3. Cousin M.A.: Presece and activity of Psychrotrophic microorganisms in milk and dairy products: a revive. J. Food Prot., 1982, 45 (2), 172-207.
 4. Czupa S.: MASTITIS "choroba zawodową" krów mlecznych. Przegl. Mlecz., 1998, 1, 20-23.
 5. Davis J.L.: Milk testing: the laboratory control of milk. London Dairy Industries Ltd. 1959, pp. 119-212.
 6. Harding F.: Milk Quality. Blackie Academic and Professional. Chapman and Hall, Glasgow, UK, 1995, pp. 40-59.
 7. Hammer B., Babel F.: Tests for the general quality of raw milk. In Dairy Bacteriology, 4th ed.; Chapman and Hall: London, 1957, pp. 26-44.
 8. Jakubczyk E.: Jakość pasteryzowanego mleka spożywczego. Przem. Spoż. 2004, 58 (3), 42-49.
 9. Lindmark-Mansson H., Svensson U., Paulsson M., Alden G., Frank B., Johnsson G.: Influence of milk components, somatic cells and supplemental zinc on milk processability. Int. Dairy J., 2000, 10, 423-436.
 10. Piątkiewicz A.: Mikroflora mleka i produktów mleczarskich - problem producenta i konsumenta. Przegl. Mlecz., 1998, 6, 21-23.
 11. Pluta A.: Metody przedłużania trwałości mleka spożywczego. Przegl. Mlecz., 1997, 8, 221-226.
 12. PN-A-86002: 1999. Mleko surowe do skupu.
 13. Rowlands A., Barkworth H., Hosking Z., Kemppthorne O.: Keeping quality and raw milk grading. J. Dairy Res., 1950, 17, 159-169.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych. Dz. U. 2004. Nr 188, poz. 1946.
 15. Secchiari, P., Antongiovanni, M., Mele, M., Serra, A., Buccioni, A., Ferruzzi, G., Paoletti, F., Petacchi, F.: Effect of kind of dietary fat on the quality of milk fat from Italian Friesian cows. Livestock Production Sci., 2003, 43, 52-56.
 16. Sierra D., Sanchez A., Luengo C., Correles J., Morales C.: Temperature effects on Fossomatic cell counts in goats milk. Int. Dairy J., 2006, 16 (4), 385.
 17. Smith G.: Dairy processing, improving quality. Cambridge Woodhead Publishing: England, 2003, pp. 185-207.
 18. Tomaszewski S., Kowalski Z., Trochimowicz I.: Produkcja mleka, praktyczne zastosowanie wymagań UE i Polski dla gospodarstw: Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Warszawa 2002, s. 24-38.
 19. Ziajka S., Troll J., Dzwolak W.: Wpływ surowca na jakość mleka spożywczego. Przegl. Mlecz., 1997, 9, 262-265.
 20. Zmarlicki S.: Jakość mleka i produktów mlecznych w Polsce - stan obecny i zadania na przyszłość. Przegl. Mlecz., 1997, 2, 35-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu