BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Skutki wprowadzenia wartości godziwej do rachunkowości
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 27, 14 s., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wartość godziwa, Wycena w rachunkowości, Sprawozdanie finansowe
Fair value, Valuation in accounting, Financial statements
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na wycenie składników bilansu według wartości godziwej. Wskazano w nim na wady i zalety tej metody wyceny. Ponadto zaproponowano wprowadzenie pewnych rozwiązań do aktualnie sporządzanych sprawozdań finansowych, które pomogłoby czytelnikom dokonywać właściwej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej danego podmiotu. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, "Rachunkowość" 2000 nr 7
 2. Barth M., Including estimates of the future in today's financial statements, BIS Working Papers, No 208, 2006
 3. Gawart M., Ryzyko w kontekście polityki rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] A. Karmańska (red. nauk.), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008
 4. Gmytrasiewicz M., Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007
 5. Hasik W., Wartość godziwa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, pod red. B. Micherdy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 6. Jaruga A.A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne. SKwP, Warszawa 2006
 7. Jezierska E., Sprawozdawczość finansowa jako miejsce ujawnień informacji o ryzyku, [w:] A. Karmańska (red. nauk.), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008
 8. Kabalski P., Wybrane problemy wyceny rzeczowego majątku trwałego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 9. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006
 10. Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011
 11. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006
 12. MSSF 2007, IASB, London, 2007, tom I
 13. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, t. 6
 14. Nowy słownik języka polskiego PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003
 15. Surdykowska S.T., Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Difin, Warszawa 2012
 16. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. Zmianami
 17. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 18. Zeff S.A., Dharan B.G., McGraw-Hill, Readings and Notes on Financial Accounting, New York 1994
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu