BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Robert (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kluczach
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 27, 19 s., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Spółdzielnie, Inkubatory przedsiębiorczości, Wspieranie przedsiębiorczości
Social economy, Cooperatives, Enterprise incubators, Entrepreneurship support
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie przykładowego modelu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Na przykładzie Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kluczach przedstawiono zasady tworzenia i wspierania spółdzielni socjalnych. Opisano także uwarunkowania prawne i finansowe podmiotów gospodarki społecznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej "Pensjonat u Pana Cogito", Warszawa 2007.
 2. Ekonomia Społeczna Kraków 2004, II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej - materiały, Warszawa 2005.
 3. Fundusze strukturalne dla małopolskich spółdzielni socjalnych, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 2009
 4. Herbst I., Analiza możliwości finansowania podmiotów Ekonomii Społecznej Polsce, Warszawa 2008.
 5. Integracja społeczna i ekonomia społeczna w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Raport wstępny w ramach projektu OECD "Improving Social Inclusion Capacity At Local Level", pod red. Cezarego Miżejewskiego, Warszawa 2009.
 6. Koral J., Spółdzielnie socjalne, Warszawa 2008.
 7. Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Raport z badań, czerwiec 2010.
 8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI).
 9. Sadowska B, Barka. Ekonomia Społeczna w praktyce 1989-2008, Poznań 2008.
 10. Wygnański K., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Warszawa 2006.
 11. Ustawia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 94 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
 12. Ustawa prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami)
 13. Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. 1991 Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami).
 14. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94 poz. 651 z późniejszymi zmianami);
 15. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 122 poz. 1143 z późniejszymi zmianami);
 16. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. nr 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami)
 17. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 123 poz 176 z późniejszymi zmianami).
 18. www.opokas.pl
 19. www.hamlet.org.pl
 20. www.garncarskawioska.pl
 21. www.ekon.org.pl
 22. www.pozytek.gov.pl
 23. www.mfes.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu