BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźny Dominika (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Współczesne trendy w zachowaniach młodych nabywców mebli
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 27, 15 s., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Rynek meblarski, Badania ankietowe
Consumer behaviour, Furniture market, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W epoce globalizacji rynku, charakteryzującej się między innymi szczególnym natężeniem walki konkurencyjnej między przedsiębiorstwami, istotnego znaczenia nabiera szeroko rozumiana wiedza o konsumentach, ich potrzebach, oczekiwaniach, przyzwyczajeniach, aspiracjach, a przede wszystkim o prawidłowościach w ich postępowaniu. Szczególnie ważne staje się poznanie współczesnych tendencji w zachowaniach nabywców, w tym młodych konsumentów, zwłaszcza na rynku tak ważnych dóbr trwałego użytku, jakimi są meble, które w większości rozwiniętych społeczeństw uznawane są za dobra pierwszej potrzeby. W opracowaniu dokonano analizy współczesnych tendencji z zachowaniach młodych konsumentów na rynku mebli - zarówno w świetle źródeł wtórnych, jak i własnych badań empirycznych. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego opisano wybrane nowe trendy w zachowaniach tej grupy nabywców. Zaznaczono, że współcześni młodzi konsumenci zwracają uwagę na estetykę i wzornictwo mebli, a także na cechy placówki handlowej sprzedającej meble (szeroki asortyment, jej lokalizację i godziny otwarcia, fachową obsługę i doradztwo oraz dostępność i funkcjonalność parkingu). Ponadto stwierdzono, że młodzi nabywcy chętnie kupują meble "na wymiar" oraz spędzają swój czasu wolny na robieniu zakupów w centrach handlowych. Zwrócono uwagę, że ta grupa konsumentów wykorzystuje Internet podczas procesu podejmowania decyzji o zakupie mebli. (abstrakt oryginalny)

In the era of market globalization, characterized by the specific intensity of competitive rivalry between companies, the knowledge about consumers (their needs, expectations, habits, aspirations, all the regularities in their behaviour) becomes very important. The modern trends in the behaviour of buyers, including young consumers in the furniture market are especially relevant to learn. The paper analyzes the current trends of the behaviour of young consumers in the furniture market - both in the light of secondary sources, as well as empirical marketing research. Some of the new trends in the behavior of this group of buyers are described on the basis of a questionnaire study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J., Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 2. Burgiel A., Przejmowanie wzorów konsumpcyjnych w kontekście stratyfikacji społecznej [w:] Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska - Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009.
 3. Brzozowski J., Meble sprzedane za 5 mld, "Dziennik - Gazeta Prawna" 27 stycznia 2011, nr 18.
 4. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Cybulska A., Nic między premium a economy?, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 5.
 7. Figiel A., Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa 2004.
 8. Hatalska N., Nie tylko wielka piątka, czyli ambient media i marketing szeptany jako alternatywne formy komunikacji [w:] Mruk H. (red.), Reklama i PR na rozdrożu?, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.
 9. Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 10. Mazurek-Łopacińska K., Przemiana kulturowa Polaków w warunkach transformacji systemowej [w:] Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska - Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009.
 11. Mróz B., Sarmata czy obywatel świata? Polski konsument w globalnej wiosce [w:] Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska - Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009.
 12. Mróz B., Wzorce zrównoważonej konsumpcji a zachowania polskich konsumentów, Raport z badania statutowego nr 04/S/0016/08, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 13. Mróz B. (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 14. Popcorn F., Marigold L., Clicking: 17 Trends That Drive Your Business And Your Life, Harper Paperbacks, New York 1998.
 15. Ratajczak E., Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych, Instytut Technologii Drewna, Poznań 2001.
 16. Ratajczak E., Społeczne czynniki popytotwórcze oraz zachowania nabywcze na rynku mebli i wyrobów drzewnych, "Przemysł Drzewny" 2008, nr 7-8.
 17. Ratajczak E., Ważniejsze tendencje w europejskim meblarstwie, "Świat Mebli" 1999, nr 2.
 18. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 19. Szromnik A., Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11.
 20. Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2006.
 21. Wiśniewska A., Paginowska A., Michałowska J., Dziedzic T., Badania rynku meblarskiego w Polsce. Badania na próbie celowej klientów indywidualnych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Sopot 2005, październik [maszynopis].
 22. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 23. http://www.crnavigator.com/art6/prosument_producent_profesjonalista.html.
 24. http://www.marketingnews.pl/theme.php?art=393.
 25. http://www.obop.pl/centrum/2008/2008-09/2008-09/wid/6286.
 26. http://www.obop.pl/centrum/archiwum_raportow/2009/wrzesie/wid/6413.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu