BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosmala Monika (Politechnika Łódzka), Kołodziejczyk Krzysztof (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Procyjanidyny najpopularniejszych w Polsce deserowych odmian jabłek
Procyanidins in the Most Popular in Poland Dessert Apple Varietes
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 124-134, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Owoce
Food, Food commodities, Fruit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W etanolowych ekstraktach 7 deserowych odmian jabłek (Jonagold, Cortland, Lobo, Idared, Gloster, Champion, Elstar) oznaczono zawartość głównych flawan-3-oli jabłek: epikatechiny, procyjanidyn: B1, B2, C i procyjanidyn oligomerycznych. Oznaczenia wykonano metodą RP-HPLC. Przeprowadzono również oznaczenia spektrofotometryczne sumy zawartości: polifenoli metodą Folina-Ciocalteau'a oraz sumy zawartości procyjanidyn metodą testu wanilinowego. Ogólna zawartość procyjanidyn w miąższu jabłek wyniosła od 258 do 631 mg/kg (HPLC) w tym: epikatechina 33-172 mg/kg, procyjanidyna B1 4-47 mg/kg, procyjanidyna B2 64-166 mg/kg, procyjanidyna C 5-73 mg/kg i procyjanidyny oligomeryczne 108-172 mg/kg. W miąższu suma polifenoli wyniosła od 407 do 643 mg/kg. Skórka jabłek zawierała ogółem procyjanidyn od 701 do 1445 mg/kg, w tym: epikatechina 156-400 mg/kg, procyjanidyna B1 14-74 mg/kg, procyjanidyna B2 185-369 mg/kg, procyjanidyna C 97-213 mg/kg i procyjanidyny oligomeryczne 211-459 mg/kg. Suma polifenoli zawartych w skórce wyniosła od 1573 do 2850 mg/kg. Jabłka odmiany Elstar scharakteryzowano jako najbogatsze w procyjanidyny, zarówno w miąższu, jak i w skórce. Wykazano, że skórka bogatsza jest w procyjanidyny w porównaniu z miąższem. Wykazano dobrą korelację między wynikami otrzymanymi metodą testu wanilinowego i metodą HPLC do oznaczania procyjanidyn w miąższu i jadalnych częściach jabłek. (abstrakt oryginalny)

The contents of major flavan-3-ols : epicatechin, procyanidins: B1, B2, C, oligomeric procyanidins in ethanol extracts of 7 dessert apple varieties (Jonagold, Cortland, Lobo, Idared, Gloster, Champion, Elstar) was measured. The measurement was performed by RP-HPLC. Spectrophotomeric measurements of total polyphenols by Folin-Ciocalteau method and total procyanidins by vanillin test method were also performed. The contents of total procyanidins in apple flesh was on level 258-631mg/kg (HPLC), including epicatechin 33-172 mg/kg, procyanidin B1 4-47 mg/kg, procyanidin B2 64-166 mg/kg, procyanidin C1 573 mg/kg and oligomeric procyanidins 108-172 mg/kg. For apple flesh the total polyphenols ranged 407643 mg/kg. For apple peel the total procyanidins ranged 701-1445 mg/kg, including epicatechin 156-400 mg/kg, procyanidin B1 14-74 mg/kg, procyanidin B2 185-369 mg/kg, procyanidin C 97-213 mg/kg and oligomeric procyanidins 211-459 mg/kg. For apple peel the total polyphenols ranged from 1573 to 2850 mg/kg. Elstar variety was characterized as the richest in procyanidins, both in apple flesh and in peel. Apple peel was shown to be richer in procyanidins than apple flesh. Good correlation between vanillin test and HPLC method for quantifying procyanidins in flesh and in edible part of apple was established. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldini G., Carini M., Piccoli A.: Procyanidins from grape seeds protect endothelial cells from peroxynitrite damage and enhance endothelial cells from peroxynitrite damage and enhance endothelium-dependent relaxation in human artery: new evidences for cardio-protection. Life Sci., 2003, 73, 2883-2898.
 2. Awad M.A., De Jager A., van Westing L. M.: Flawonoid and chlorogenic acid levels in apple fruit: characterisation of variation. Scientia Horticulturae, 2000, 83, 249-263.
 3. Correia R.T. P., McCue P.: Production of phenolic antioxidants by solid-state bioconversion of pineapple waste mixed with soy flour using Rhizopus oligosporus. Process Biochem., 2004, 39 2167-2172.
 4. De Pascual-Teresa S., Santos-Buelga C.: Quantitative analysis of flavan-3-ols in Spanish food stuffs and beverages. J. Nutr., 2000, 129, 1662-1668.
 5. Escarpa A., Gonzalez M.C.: High-performance liquid chromatography with diode-array detection for the determination of phenolic compounds in peel and pulp from different apple varietes. J. Chromatogr. A, 1998, 823, 331-337.
 6. Escarpa A., Gonzalez M.C.: Approach to the content of total extractable phenolic compounds from different food samples by comparison of chromatographic and spectrophotometric methods. Analytica Chimica Acta, 2001, 427, 119-127.
 7. Foo L. Y., Lu Y.: Isolation and identification of procyanidins in apple pomace. Food Chem., 1999, 64, 511-518.
 8. Gu L. Kelm M. Prior R.L.: Concentration of proanthocyanidins in common foods and estimation of normal consumpion. J. Nutr., 2004, 134, 3 ProQuest Agric. J.
 9. Kahle K., Kraus M., Richling E.: Polyphenol profiles of apple juices. Mol.Nutr.Food Res., 2005, 49, 797-806.
 10. Lotito S. B., Frei B.: Revalance of apple polyphenols as antioxidant in human plasma: contrasting in vitro and in vivo effects. Free Radic. Biol. Med., 2004, 36 (2), 201-211.
 11. Markowski J., Płocharski W.: Zawartość związków fenolowych i aktywność antyoksydacyjna handlowych soków jabłkowych. XXXV Sesja Nauk. KNoŻ, Łódź 21-22 IX 2004, s. 42-43.
 12. Nakamura Y., Tsuji S.: Analysis of proanthocyanidins in grape seed extracts, health foods and grape seed oils. J. Health Sci., 2003, 49 (1), 45-54.
 13. Pearson D.A., Tan C.H.: Apple juice inhibits human low density lipoprotein oxidation. Life Sci., 1999, 64 (21), 1913-1920.
 14. Prior R.L., Gu L.: Occurence and biological significance of proanthocyanidins in American diet. Phytochem. 2005, 66 , 2264-2280.
 15. Shibusawa Y., Yanagida A.: High-speed counter-current chromatography of apple procyanidins. J. Chromatogr. A, 2000, 886 (1-2), 65-73.
 16. Shoji T., Mutsuga M.: Isolation and structural elucidation of some procyanidins from apple by low- temperature nuclear magnetic resonance. J.Agric. Food Chem., 2003, 51, 3806-3813.
 17. Takahashi T., Yokoo Y., Inoue T.: Toxicological studies on procyanidin B-2 for external application as a hair grownig agent. Food Chem. Toxicolo., 1999, 37 , 545-552.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu