BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelany Józef (Uniwersytet Rzeszowski), Matłok Natalia (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Analiza energetyczna biomasy odpadowej z produkcji drzewek owocowych na terenie województwa podkarpackiego
Energy analysis of waste biomass from production of fruit trees on the territory of Podkarpackie Voivoideship
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 77-83, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Owoce, Biomasa
Production of fruits, Fruit, Biomass
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstrakt
Produkcja materiału szkółkarskiego na Podkarpaciu w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową i w 2012 roku wynosiła ponad 3,8 mln sadzonek drzewek owocowych. Problem biomasy odpadowej z produkcji rolniczej i szkółkarskiej jest zagadnieniem o tyle istotnym, że każdorazowo zachodzi konieczność utylizacji odpadów. Nie w każdym przypadku jest to możliwe do zrealizowania w formie nawozu naturalnego. Zawsze jednak możliwe jest wykorzystanie energetyczne. Celem pracy była analiza energetyczna biomasy odpadowej powstałej z produkcji różnych gatunków drzewek owocowych. Przeprowadzono badania laboratoryjne, dotyczące kaloryczności poszczególnych gatunków podkładek do produkcji drzewek owocowych, a także zawartości popiołu oraz pierwiastków (C, H, N i S) w ich składzie chemicznym. Dokonano również oceny wydajności biomasy z 1 ha badanych gatunków podkładek po czopowaniu.(abstrakt oryginalny)

Production of nursery material in Podkarpackie Region in the last years has shown an increasing tendency and in 2012 amounted to over 3.8 million of fruit trees seedlings. The issue of waste biomass from agricultural and nursery production is significant since each time there is a need of waste disposal. Not in each case it is possible to carry out in the form of natural fertilizer. However, the use for energy purposes is always possible. The objective of the paper was energy analysis of waste biomass from production of different types of fruit trees. Laboratory tests concerning calorific value of particular species of stocks for production of fruit trees and on the content of ash and elements (C, H, N and S) in their chemical composition were carried out. Assessment of biomass yield from 1 ha of the investigated types of stocks after tenoning was carried out.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek, A.; Żołnierz- Rusinek, A. (2008). Wierzba Salix Viminalis jako źródło energii odnawialnej na przykładzie plantacji założonych na terenie Kotliny Kłodzkiej. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 111-118.
 2. Booth, E.; Bell, J.; Mc Govern, R.; Hodsman, L. (2007). Review of the Potential for On Farm Processing of Various Non Food Crop Products National Non Food Crops Centre, May 2007,117.
 3. Ciechanowicz, W. (2001). Bioenergia, a energia jądrowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa.
 4. Dubas, J.W. (1992). Uprawa wierzby i jej przetwarzanie na cele energetyki cieplnej. Warszawa, PWN, ISBN 83-01-01297-2.
 5. Grzybek, A. (2006). Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra, 9(62),10-11.
 6. Kopetz, H.; Jossart, J. M.; Ragossnicg, H.; Metschina, C. (2007). European Biomass Statistics. Bruksela, AEBIOM, 73.
 7. Kostuch, R. (2003). Odnawialne źródła energii OZE. Doradca - Regionalny Magazyn Rolniczy, 122, 14-18.
 8. Kowalik, P. (1998). Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy w warunkach polskich. V Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii-98", Gdańsk, 13-16 październik 1998.
 9. Makieła, Z. (2007). Źródła biomasy na cele energetyczne. Jarosław, Bioenergetyka Podkarpacka, 105-187.
 10. Niedziółka, I.: Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, 8A, 232-237.
 11. Petersen, J. E. (2007). Umweltfreundliche Bioenergie produktion: Analysen und Strategien auf EUEbene. Berlin, 10.
 12. Ramsay, W. (2007). Security of energy supply in the European Union International Energy Agency. Melnik.
 13. Roszkowski, A. (2007). Energia a rolnictwo. Materiały IX Konferencji Naukowej Teoretyczne i Aplikacyjne problemy Inżynierii Rolniczej. 19-22.06.07 Wrocław-Polanica, 261-262.
 14. Roszkowski, A. (2007). Technika rolnicza, a GMO. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 219-224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu