BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiewicz Henryk (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Pomiar skłonności zawodowych - zastosowanie Obrazkowego Testu Zawodów
Measurement of Professional Inclinations - the Use of Vocational Picture Test
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 166-178, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Kompetencje, Klimat, Kultura organizacji
Competences, Climate, Corporate culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie Obrazkowego Testu Zawodów BBT Martina Achtnicha jako narzędzia do diagnozy skłonności zawodowych. Skłonności są to relacje zawodowe, które badana osoba przeżywa jako wartościowe. Diagnoza dotyczy trzech poziomów aktywności: temperamentu, charakteru i osobowości zawodowej. Autor omawia metody analizy wyników: czynnikową, rozwojową i typologiczną. Wytworem diagnozy są przewidywania związane z karierą zawodową: kompetencje zawodowe oraz klimat i kultura organizacyjna, w jakich osoby badane mogą efektywnie pracować.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the Vocational Picture Test by Martin Achtnich as a tool to diagnose professional predispositions. Inclinations are professional relationships which a person taking part in research highly appreciates. The diagnosis refers to three levels of activity: temperament, character and professional personality. The author discusses the methods of results analysis: factor analysis, development analysis and typological analysis. Owing to the diagnosis there are clear predictions connected with professional career: professional competence and climate as well as organizational culture in which people taking part in the research can work effectively.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achtnich M., 1979, Der Berufsbilder-Test. Projektives Verfahren zur Abklarung der Berufsneigung, Verlag Hans Huber Bern, Stuttgart-Wien.
 2. Achtnich M., 2010, BBT Obrazkowy Test Zawodów. Projekcyjna metoda wyjaśniania skłonności zawodowych, tłum. E. Wieczorek, Nowe Życie, Wrocław.
 3. Dąbrowski K., 1979, Fazy i poziomy rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynniki, [w:] Dąbrowski K. (red.), Zdrowie psychiczne, PWN, Warszawa, s. 46-62.
 4. Derbis R., 2000, Jakość rozwoju a jakość życia, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa.
 5. James W., 2002, Psychologia. Kurs skrócony, WN PWN, Warszawa.
 6. Jarosiewicz H., 2008, Talenty jako źródła kompetencji zawodowych, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 351-363.
 7. Jarosiewicz H., 2012, Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Jarosiewicz H., 2013a, Metareflection on decisions concerning career choice, Polish Journal of Applied Psychology, vol. 11(3), s. 53-72.
 9. Jarosiewicz H., 2013b, Qualitative methods in the psychological diagnosis, [w:] Jarosiewicz H. (ed.), Qualitative Methods in the Professional Diagnosis, Nowe Życie, Wrocław, s. 23-49.
 10. Jung C.G., 2009, Typy psychologiczne, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 11. Straś-Romanowska M., 2000, Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Tomaszewski T., 1979, Człowiek i otoczenie, [w:] Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa, s. 13-36.
 13. Tomaszewski T., 1984, Rozwój wszechstronny i ukierunkowany, [w:] Tomaszewski T. (red.), Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa, s. 196-209.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu