BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów
Public Management Tools in the Context of Investor Service : Case of Polish Municipalities
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 275-286, tabl., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Miasto, Inwestycje, Wyniki badań
Public governance, City, Investment, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk
Warsaw, Cracow, Wroclaw, Poznan, Gdansk
Abstrakt
Artykuł ma na celu identyfikację zakresu wykorzystywanych narzędzi zarządzania publicznego przez urzędy miast w Polsce przy obsłudze inwestorów. W pracy poza rozważaniami teoretycznymi opartymi na krytycznej analizie literatury przedmiotu przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w pięciu wybranych urzędach miast w Polsce, tj. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to identify the scope of public management tools used by the Polish municipalities in the context of investor service. Apart from literature review paper presents case study of five selected Polish municipality: Gdansk, Krakow, Poznan, Warsaw and Wroclaw. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaputowicz J. (2002), Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, www.usc.gov.pl, dostęp dnia 30.10.2012.
 2. Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. (2006), New Public Management Is Dead - Long Live Digital - Era Governance, "Journal of Public Administration and Theory", Vol. 16, No. 3.
 3. Głuszak M., Kania K., Nalepka A. (2010), Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych: komunikat z badan pilotażowych, "Świat Nieruchomości", nr 73.
 4. Gralak K. (2008), Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w doskonaleniu potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej w Polsce, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 7(4).
 5. Gruening G. (1998), Origin and theoretical basis of the New Public Management (NPM), referat prezentowany podczas konferencji IPMN w 1998 r., Salem.
 6. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Hood Ch. (1991), A public management for all seasons?, "Public Administration" Vol. 69, No. 1.
 8. Kaganova O., McKellar J. (2006), Managing Government Property Assets, International Experiences, Urban Institute Press, Washington DC.
 9. Kania K., Telega A., Węgrzyn J. (2013), Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce, w: Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, Bryx M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 10. Kania K., Marona B. (2011), Bariery w prowadzeniu działalności land deweloperskiej na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 192.
 11. Kickert W. J. M. (2002), Public governance in small continental European states, "International Journal of Public Administration", Vol. 25, No. 12.
 12. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 13. Shamsul H. M. (2007), Revisiting the New Public Management, "Public Administration Review", No. 67.
 14. Telega A., Węgrzyn J. (2013), Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej, "Świat Nieruchomości", nr 83.
 15. Zalewski A. (2006), Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Sochacka-Krysiak H. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 16. Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Sochacka-Krysiak H. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu