BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorosh Nina (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Tytuł
The Methods of Evaluation of Companies Financial Condition and Solvency for the Audit Purposes
Metody oceny kondycji finansowej i wypłacalności przedsiębiorstw do celów audytu
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 25-31, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Audyt, Wypłacalność, Rewizja finansowa
Estimation of enterprises financial condition, Audit, Financial solvency, Auditing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano najważniejsze metody oceny kondycji finansowej oraz wypłacalności stosowane do znajdowania obszarów wysokiego ryzyka w procedurach kontroli w celu uzyskania niezbędnych dowodów. Autorka przedstawiła specyficzne dla praktyki indeksy i wskaźniki wymagane przez ukraiński rynek papierów wartościowych. Komisja rynku finansowego wymaga ich zamieszczenia w raporcie z rewizji finansowej szczególnie podczas kryzysu gospodarczego. W artykule wskazano na konieczność przedstawienia biegłemu rewidentowi informacji na temat niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez przedsiębiorstwo. Wątpliwości w tym zakresie powinny być wykazywane w raporcie rewizji finansowej. (abstrakt oryginalny)

This article describes the main methods of estimation of financial condition and solvency, used for finding high risk audit areas and necessary audit procedures application to obtain the necessary audit evidence. The author gives the characteristic of the Ukrainian practice indices and ratios required by Ukrainian Securities and Financial Market Commission for citing in an audit report, especially during economic crisis. The author pointed out in the article that an auditor has to modify the audit report adding an emphasis of matter paragraph which may contain information about the material uncertainty of the ability to continue business activity by the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arens A.A., Eldez R.J., Beasley M.S., Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
  2. Букенан Н., Аудиторская фирма: роль и задачи, Деньги и кредит 1995, N0 7, рр. 30-31.
  3. Дорош Н.I., Аудит: теорiя i практика, - К.: Знания, 2006.
  4. Hitchner J.R., Financial Valuation: Applications and Models, John Wiley & Sons, New York 2006.
  5. Мiжнароднi стандарта аудиту, надання впевненосп та етики: Видання 2007 року, пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховкова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрювська, СО. Куликов, - К.: ТОВ IАМЦ АУ «Статус», 2006.
  6. Robinson T.R., van Greuning H., Henry E., Broihahn M.A., International Financial Statement Analysis, John Wiley & Sons, New York 2009.
  7. Spedding L.S., The Due Diligence Handbook. Corporate Governance, Risk Management and Business Planning, CIMA, 2009.
  8. www.finic.ru/services/due_diligence/_20k.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu