BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczar Joanna (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Certification of Accountants Profession
Certyfikacja zawodu księgowego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 41-46, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Certyfikacja, Księgowy, Kwalifikacje zawodowe, Doskonalenie zawodowe
Certification, Accountant, Professional skills, Further education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lata 90. XX w. przyniosły polskim księgowym pierwsze regulacje dotyczące wykonywanego przez nich zawodu. Początkowe uregulowania na poziomie rozporządzeń zostały z biegiem lat zastąpione przez zapisy ujęte w prawie bilansowym, jednak nadal zapisy dotyczą tylko tych księgowych, którzy wykonują zawód w warunkach przyjmowania zleceń z zewnątrz (outsourcing rachunkowości i ewidencji podatkowych). Podjęta przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce próba certyfikowania zawodu (dotycząca wszystkich księgowych) budzi zrozumiałą ciekawość i pewne wątpliwości. (abstrakt oryginalny)

Nineties of the 21st century brought first rules regarding profession practiced by accountants. Early regulations were made on the level of decrees and in the passing years were replaced by records in balance law. Still those regulations concern only accountants who practice their profession by taking commissions from outside (outsourcing of accountancy and tax records). The attempt to certificate profession of an accountant (concerning all accountants) undertaken by The Accountants Society in Poland arouses comprehensible curiosity and some doubts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2009 r. nr 152 z późn. zm., tekst ujednolicony [Accounting Act from September 29th of 1994, Journal of Laws of the Republic of Poland 2009, No 152, with later changes, unified text], www.sejm.gov.pl.
 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r.: Regulamin Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej [Attachment No. 1 to Resolution No. 732/110/2009 of Main Board of the Accountants Society in Poland from July 20th of 2009: Statute of requirements and professional practice for needs of certifying profession of an accountant], www.skwp.pl.
 3. Załącznik nr 2 do uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r., Regulamin systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego [Attachment nr 2 to Resolution nr 732/110/2009 of Main Board of the Accountants Society in Poland from July 20th of 2009: Statute of system of incessant professional improvement], www.skwp.pl.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, DzU z 1991 r. nr 10, poz. 35 [Decree of Minister of Finance from January 15th of 1991 concerning rules of keeping the books, Journal of Laws of the Republic of Poland 1991, No. 10, pos. 35], www.sejm.gov.pl.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU nr 140, poz. 790 [Decree of Minister of Finance from December 28th of 1994 concerning regulation on the authorization to provide accounting services to third parties, Journal of Laws of the Republic of Poland 1994, No 140, pos. 790], www.sejm.gov.pl.
 6. Gierusz J., Kodeks księgowego, Infor, Warszawa 2004.
 7. Koczar J., Outsourcing rachunkowości a regulacje prawne, [in:] Zmiany w rachunkowości, rewizji i podatkach wyzwaniem dla biegłego rewidenta, Regionalny Oddział KIBR we Wrocławiu i Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 8. Uchwała nr 732/111/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego [Resolution No. 732/111/2009 of Main Board of the Accountants Society in Poland concerning certification of profession of an accountant], www.skwp.pl.
 9. Uchwała nr 732/112/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie powołania Rady Pracodawców [Resolution No. 732/112/2009 of Main Board of the Accountants Society in Poland concerning creation of Employers Board], www.skwp.pl.
 10. Uchwała nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego "dyplomowany księgowy" [Resolution No. 732/110/2009 of Main Board of the Accountants Society in Poland concerning title of professional "chartered certified accountant"], www.skwp.pl.
 11. Sawicki K. (Ed.), Zasady rachunkowości jednostek gospodarczych, Firma-Press, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu