BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keplinger Alicja (Uniwersytet Wrocławski), Bartosz Bogna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Czy transformacyjne przywództwo spełnia oczekiwania pracowników?
Does Transformational Leadership Meet Expectations of Employees?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 190-201, rys., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Lider w organizacji, Styl zarządzania, Zmiany organizacyjne
Leader in the organization, Management style, Organisational change
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane teorie i modele przywództwa oraz wyniki badań dotyczące uwarunkowań efektywnego zarządzania ludźmi. Omówiono także złożony, wieloaspektowy charakter współczesnego przywództwa i konieczność wzięcia pod uwagę różnych wymiarów przywództwa oraz niezbędnych w tym obszarze kompetencji psychospołecznych, a także etycznych, jak również psychologicznych predyspozycji do liderowania. Badania własne, przeprowadzone online, w których wzięło udział 495 pracowników jednostki administracji publicznej Dolnego Śląska, potwierdzają trafność modelu transformacyjnego. Uzyskane w trakcie badań dane umożliwiają podjęcie praktycznych działań, mających na celu podniesienie jakości współczesnego przywództwa w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents selected leadership theories and models, together with the research findings of the effective people management factors. It also discusses complex, multifaceted character of contemporary leadership, necessity to consider various leadership aspects, necessary psychosocial and even ethical competences, as well as psychological predispositions. Online research conducted on 495 office employees of public administration in Lower Silesia confirms the accuracy of the transformational model. The data collected during the research enables to undertake practical steps in order to improve the quality of contemporary leadership in an organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonakis J., Avolio B.J., Sivasubramaniam N., 2003, Context and leadership: an examination of the nine-factor full-range leadership theory using the multifactor leadership questionnaire, The Leadership Quarterly, vol. 14, s. 261-295.
 2. Armstrong M., 2004, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Grupa Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 3. Armstrong M.,2010, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Grupa Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 4. Avolio B.J., 2011, Full Range Leadership Development, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks, CA.
 5. Bass B.M., 1985, Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York.
 6. Bass B.M., Avolio B.J., Goodheim L.,1987, Biography and the assessment of transformational leadership at the world class level, Journal of Management, vol. 13, s. 7-19.
 7. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., 2006, Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne, Studia Socjologiczne, nr 3(182), s. 99-132.
 8. Bugalska A., 2014, System ocen pracowniczych, http://www.irb.pl/doradztwo-i-badania/system-ocen-pracowniczych (06.02.2014).
 9. Burns J.M., 1978, Leadership, Harper & Row, New York.
 10. Drennan F.S., Richey D., 2012, Skills-Based Leadership. The First- Line Supervisor, part II, Professional Safety, March, s. 50-54.
 11. Drucker P., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, tłum. A. Śliwa, J. Śliwa, Muza, Warszawa.
 12. Furtner M.R., Baldegger U., Rauthmann J.F., 2013, Leading yourself and others: linking self-leadership to transformational, transactional, and laissez-faire leadership, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 22, no. 4, s. 436-449.
 13. George B., Sims P., McLean A.N., Mayer D., 2011, Discovering Your Authentic Leadership, [w:] HRB's 10 Must reads, Harvard Business Review Press, Boston, s. 163-177.
 14. Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa.
 15. Judge T.A., Piccolo R.F., 2004, Transformational and transactional leadership: a meta-analityc test of their relative validity, Journal of Applied Psychology, s. 755-768.
 16. Katz D., Kahn R.L., 1978, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed., Wiley & Sons, New York.
 17. Koh C.H., Boo E.H.Y., 2001, The link between organizational ethics and job satisfaction: a study of managers in Singapore, Journal of Business Ethics, vol. 29, 4, s. 309-324.
 18. Koh W.L., Steers R.M., Terborg J.R.,1995, The effects of transformational leadership on teacher attitudes and student performance in Singapore, Journal of Organizational Behavior, vol. 16, s. 319-333.
 19. Kowal J., Roztocki N., 2013, Organizational Ethics and Job Satisfaction of Information Technology Professionals in Poland, Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems (AMCIS), August 15-17, Chicago, Illinois, USA.
 20. Lange T., 2009, Attitudes, attributes and institutions: determining job satisfaction in Central and Eastern Europe, Employee Relation, vol. 31, 1, s. 81-97.
 21. Lu X., 2014, Ethical leadership and organizational citizenship behavior: the mediating roles of cognitive and affective trust, Social Behavior and Personality, vol. 42(3), s. 379-390.
 22. Pearson Ch., Porath Ch., 2014, Nieuprzejmość kosztuje, Harvard Business Review Polska, marzec, s. 95-103.
 23. Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Moorman R.H., Fetter R., 1990, Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors, Leadership Quarterly, vol. 1(2), s. 107-142.
 24. Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Paine J.B., Bachrach D.G., 2000, Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, vol. 26(3), s. 513-563.
 25. Spector P.E., 1985, Measurement of human service staff satisfaction: development of the job satisfaction survey, American Journal of Community Psychology, vol. 13, 6, s. 693-713.
 26. Urbaniak B., Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), 2010, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Zeng Z., Chen W., Zeng X., 2012, Leadership in public sector: a discussion from theoretical and practical aspects, Canadian Social Science, vol. 6, no. 4, s. 73-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu