BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Straszak Andrzej (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność inteligentnych miast w epoce inteligencji sieciowej
Innovative Smart Cities in the Era of Networked Intelligence
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 29, s. 111-124, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka w mieście - w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Miasto, Struktury sieciowe
Innovative character, City, Network structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
D. Tapscott i A. Williams w pracy Makrowikinomia. Reset świata i biznesu zachęcają do resetowania świata i wprowadzania nowych zasad epoki inteligencji sieciowej, podając następujące zasady: - współpraca, - otwartość, - współdzielenie (wymiana wiedzy), - uczciwość, - współzależność (wzajemna zależność). Wydaje się, że wskazane zasady są niewystarczające i w swojej książce rozszerzają cechy epoki inteligencji sieciowej bardziej szczegółowo. Należy jednak uznać, że imperatywem systemowym jest inteligentne usieciowienie inteligentnych miast w bardziej synergetyczne związki. I jest to zadanie na najbliższe dekady XXI wieku. (fragment tekstu)

The brilliant idea of Paul Baran of the RAND Corporation, who was born in Poland, educated in the U.S. now connects billions of computers and in the near future, not only connects all humanity, but a growing network of things and all kinds of human and technical structures and hybrid structures. Knowledge and R & D has become a major strategy of the European Union in 2001-2010 (Lisbon Strategy), but most EU countries ignored this strategy in their practice activities. In the construction of knowledge and practice, cities and regions are now becoming a very important matter, and the intelligent networking of internal and external.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylematy cywilizacji informatycznej, red. A. Szewczyk, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 2. Franklin D., Andrews J., Megachange. The world in 2050, The Economist 2012.
 3. Straszak A., Działalność badawcza (Research) i prace rozwojowe (Development) - w skrócie B + R - wielka idea cywilizacyjna XX i XXI wieku, niedoceniana od 30 lat w Polsce, w: Zagadnienia innowacyjności funkcjonowania systemu Badania + Rozwój w nauce, red. A. Miklewski, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2011.
 4. Straszak A., Edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, w: Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie, red. J.W. Owsiński, A. Straszak, Exit, Warszawa 2002.
 5. Straszak A., Internet - wielki przełom cywilizacyjny u początku swoich ogromnych możliwości, w: Fenomen Internetu, red. A. Szewczyk, E. Krok, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 6. Straszak A., Owsiński J., Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
 7. Straszak A., Polska, Mazowsze, Płock w e-innowacyjnym lokalno-globalnym świecie i globalnej gospodarce opartej na wiedzy (2011-2030), w: Innowacyjne Mazowsze. Główny strategiczny partner naukowy i gospodarczy rozwoju Polski w najbliższym 20-leciu, red. A. Straszak, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010.
 8. Straszak A., Rola B + R w internetowych lokalno-globalnych społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy, w: Dynamiczne, stałe zwiększanie nakładów na B + R do wysokości 3% PKB - to minimum dla cywilizacyjnej odbudowy Polski w drugiej dekadzie XXI wieku, red. Z. Kruszewski, A. Straszak, K. Waluch, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2011.
 9. Straszak A., Rola informatyki w tworzeniu regionów wiedzy i innowacji oraz ich synergetycznych związków, w: Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, red. M. Niedziedziński, Łódź 2008.
 10. Straszak A., Speed Up Of The R & D And Higher Ed World Race Due To World-Wide ICT & Internet Revolution, w: Education, Science and Economics at Universities. Integration to International Educational Area, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010.
 11. Straszak A., Społeczeństwo internetowe oparte na wiedzy - wielkie wstrząsy rozwojowe, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010.
 12. Straszak A., Społeczeństwo oparte na wielkich zasobach wiedzy, w: A. Straszak, J.W. Owsiński, Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004.
 13. Straszak A., Systemowo-informatyczne oparte na e-wiedzy narzędzia do wspomagania walki o wysoko sprawne i przyjazne państwo, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, seria: Studia i Materiały nr 14, Bydgoszcz 2008.
 14. Straszak A., The science for better - wyzwanie dla Polski, w: Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy, red. A. Straszak, J.W. Owsiński, seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004.
 15. Tapscott D., Williams A., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warszawa 2011.
 16. Territorial Dimension of Development Policies, post seminar publication, Ostróda 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu