BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomasik Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Juszka Henryk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Lis Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Logika rozmyta w regulacji ciśnienia bezwzględnego zasilającego autonomiczny aparat udojowy
Fuzzy logic in the regulation of the absolute pressure supplying an autonomous milking unit
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 399-408, rys., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Logika rozmyta, Mikroprocesory
Machinery and equipment, Fuzzy logic, Microprocessors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było sformułowanie założeń i konstrukcja układu regulacji i stabilizacji ciśnienia bezwzględnego, zasilającego autonomiczny aparat udojowy. Układ ten może być również stosowany w innych rozwiązaniach bazujących na tzw. doju ćwiartkowym, ale musi być spełniony warunek, że ciśnienie ssące jest dostarczane indywidualnie do każdego kubka obsługującego ćwiartkę wymienia. Zakres pracy obejmował: opracowanie koncepcji systemu sterowania, budowę rzeczywistego obiektu, zaprogramowanie sterownika PLC dla przyjętego algorytmu sterowania (bazującego na wcześniejszych badaniach naukowych autorów) oraz weryfikację pracy systemu na stanowisku laboratoryjnym. Głównym elementem układu regulacji jest sterownik mikroprocesorowy, w którym zaprogramowano algorytm regulacji ciśnienia, korzystając z logiki rozmytej. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych pozwoliły na pozytywną ocenę opisywanego rozwiązania technicznego.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to formulate and construct the control and stabilization system of absolute pressure, supplying autonomous milking unit. This system may also be used in different solutions basing on the so-called quarter milking, however, one requirement must be met - suction pressure is individually supplied to each cup operating a quarter of an udder. The scope of the paper included: developing the concept of the control system, construction of a real facility, programming PLC controller for the accepted control algorithm (basing on the previous scientific research of authors) and verification of the system operation on the laboratory stand. The main element of the control system is a microprocessor controller, where algorithm of pressure control, with the use of fuzzy logic, was programmed. Results of the experimental research allowed a positive assessment of the described technical solution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambord, S.; Bruckmaier, R. M. (2010). Milk flow-dependent vacuum loss in high-line milking systems: Effects on milking characteristics and teat tissue condition. J. Dairy Sci, 93, 3588-3594.
  2. Gedymin, M. Kolektor do dojarki. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Falenty. Polska. Opis patentowy 208606. Zgłosz. P. 371053 z 05.11.2004.Opubl. 15.05.2006.
  3. Juszka, H.; Lis, S.; Tomasik, M. (2011a). Koncepcja dwukomorowego kolektora autonomicznego aparatu udojowego. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 161-165.
  4. Juszka, H.; Lis, S.; Tomasik, M. (2011b). Validation of a model of the negative pressure set value signal formation in the cow machine milking. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56(2), 68-71.
  5. Kupczyk, A. Kolektor do dojarki. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Warszawa. Polska. Opis patentowy, 160311. Zgłosz. P. 279845 z 13.06.1989. Opubl. 19.03.1990.
  6. Lis, S.; Juszka, H.; Tomasik, M. (2010). Sterowanie podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 129-135.
  7. Ordolff, D. (2001). Introduction of electronics into milking Technology. Computers and Electronics in Agriculture, 30, 125-149.
  8. Tomasik, M.; Juszka, H.; Lis, S. (2011). Blok funkcyjny "Fuzzy Logic" w sterowaniu PLC autonomicznym aparatem udojowym. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 277-283.
  9. Wiercioch, M.; Luberański, A.; Szlachta, J.; Skalska, D. 2011. Wpływ zakłóceń w instalacji próżniowej dojarki na parametry pracy wybranych pulsatorów. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 285-292.
  10. Zaninelli, M.; Tangorra, F.M. (2006). Development and testing of a "free-flow" conductimetric milk meter. Computers and Electronics in Agriculture, 57, 166-176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu