BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świechowski Waldemar (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Hołownicki Ryszard (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Godyń Artur (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Doruchowski Grzegorz (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Tytuł
Wpływ wysokości belki polowej i ciśnienia cieczy użytkowej na znoszenie sedymentacyjne
Influence of the height of a field toolbar and utility liquid pressure on sedimentation drift
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 389-397, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Rolnictwo, Przemysł maszyn rolniczych
Machinery and equipment, Agriculture, Agricultural machinery industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie sedymentacyjne cieczy użytkowej. W testach polowych użyto opryskiwacz zawieszany, wyposażony w belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechner LU 120-03. Zabiegi opryskiwania prowadzono na odcinku testowym o długości 60 m i szerokości roboczej opryskiwacza. Dla każdej kombinacji wysokości belki polowej (0,35; 0,5; 0,75 m) i ciśnienia roboczego (0,15; 0,3; 0,5 MPa) wykonano 5 przejazdów odcinka testowego, nanosząc brylant sulfoflawiny ze stałą prędkością roboczą 6,0 km·h-1. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ wysokości belki, ciśnienia cieczy i prędkości wiatru na ilość znoszonej cieczy. Niskie prowadzenie belki 0,35 m i zredukowane ciśnienie do 0,15 MPa zmniejszyło znoszenie o 50% w stosunku do standardowej techniki opryskiwania (wysokość belki 0,5 m ciśnienie 0,3 MPa) już w odległości 3 m od odcinka testowego. Nadmierna wysokość belki 0,75 m i podwyższone ciśnienie do 0,3 MPa przy prędkości wiatru 2,4 m.s-1 zwiększa znoszenie cieczy o ponad 75%. Największy przyrost znoszenia odnotowano dla ciśnienia 0,5 MPa i wysokości belki 0,75 m.(abstrakt oryginalny)

The objective of the presented research was to determine the effect of a spray boom height and utility liquid pressure on downwind spray drift deposited on the ground. In the field experiment a field crop sprayer was used with 12 m spray boom and LU 120-03 flat-fan nozzles. During the tests the spray was applied on the 60 m long area and as wide as the sprayer. For each combination of the spray boom height (0.35; 0.5; 0.75 m) and operational pressure (0.15; 0.3; 0.5 MPa) 5 applications (replications) were carried out with BSF fluorescent dye, at driving velocity 6.0 km·h-1. The results confirmed a significant influence of the spray boom height, liquid pressure and wind speed on spray drift. The treatments with low spray boom at 0.35 m and at low pressure 0.15 MPa resulted in drift reduction by 50% to 3 m downwind of the sprayed crop, compared to the reference application parameters: spray boom height 0.5 m and liquid pressure 0.3 MPa. The excessive height of the toolbar 0.75 m and medium pressure 0.3 MPa, applied at wind speed 2.4 m.s-1 increased spray drift by 75%. The highest drift was observed for the spray boom height 0.75 m and liquid pressure 0.5 MPa.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castell, J.A. (1993). The development of drift reducing hydraulic fan spray nozzles. Proceedings of Second International Symposium on Pesticide Application Techniques. Strasbourg 22-24.09.1993, 227-234.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz. Urz. UE L 309/71.
 3. Ganzelmeier, H.; Rautmann, D. (2000). Drift, drift reducing sprayers and sprayer testing. Aspects of Applied Biology, No. 57, Pesticide Application, 1-10.
 4. Godyń, A.; Świechowski, W.; Doruchowski, G.; Hołownicki, R. (2010). Rozkład cieczy użytkowej dla różnych technik nanoszenia herbicydów w sadzie. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 59-65.
 5. Hołownicki, R. (2001). Znoszenie cieczy w opryskiwaniu upraw polowych i sadowniczych. Mat. II Konf. Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Skierniewice 23-24 październik, 199-207.
 6. Hołownicki, R.; Doruchowski, G. (2006). Rola techniki opryskiwania w ograniczaniu skażenia środowiska środkami ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza, 5, 239-247.
 7. Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Godyń, A.; Świechowski W. (2011). Strefy ochronne podczas stosowania środków ochrony roślin. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 69-79.
 8. Knewitz, H.; Weisser, P.; Koch H. (2002). Drift-reducing spray application in orchards and biological efficacy of pesticides. Aspects Appl. Biol., Intl. Adv. Pest. Appl., 66, 231-236.
 9. Miller, P. C. H.; Smith R. W. (1997). The effects of forward sped on the drift from boom sprayers. Proceedings, Brighton Crop Protection Conference-Weeds, 399-406.
 10. Nuyttens, D.; M. De Schampheleire; W., Steurbaut; K., Baetens; P.,Verboven; B., Nicolaď; H., Ramon; B., Sonck. (2006). Experimental study of factors influencing the risk of drift from field sprayers: Part 1. Meteorological conditions. Aspects Appl. Biol., Intl. Adv. Pest. Appl., 77(2), 331- 339.
 11. Nuyttens, D.; De Schampheleire, M.; Baetens, K.; Sonck, B. (2007). The influence of operator - controlled variables on spray drift from field crop sprayers. Transactions of the ASABE, Vol. 50(4), 1129-1140.
 12. Ozkan, H. E. (2001). Reducing spray drift. Ohio Cooperative Extension Service Publication 816, Columbus, Ohio State University, 17.
 13. Salyani, M.; Cromwell, R. P. (1992). Spray drift from ground and aerial applications. Transactions of the ASAE, 31(2), 361-366.
 14. Strona internetowa Julius Kühn-Institut. (2013). Pozyskano z: www.jki.bund.de/en/startseite/institute/anwendungstechnik/abdrift-eckwerte.html
 15. Zhu, H.; Reichard, D. L.; Fox, R. D.; Brazee, R. D; Ozkan, H. E. (1994). Simulation of drift of discrete sizes of water droplets from field sprayers. Transactions of the ASAE, Vol. 37(5), 1401-1407.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu