BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Analiza teoretyczna polityki zagranicznej UE - przykład polityki wobec rynków finansowych
Theoretical Analysis of EU's Foreign Policy - the Case of Policy Towards Financial Markets
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 3, s. 7-27, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Polityka gospodarcza, Rynki finansowe, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)
Foreign policy, Economic policy, Financial markets, Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki zagranicznej UE w odniesieniu do regulacji rynków finansowych. Chciałbym ocenić, czy zewnętrzna polityka gospodarcza cierpi na te same problemy, które specjaliści dostrzegają we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Ponadto, celem artykułu jest próba uchwycenia najlepszej perspektywy teoretycznej w naukach społecznych dla badania wyżej przedstawionych zjawisk. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że w literaturze przedmiotu widoczne są przynajmniej trzy rodzaje podejścia koncepcyjnego do zewnętrznej polityki gospodarczej UE: teoria realistyczna, instytucjonalna i konstruktywistyczna. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the EU's foreign policy with regard to the regulation of financial markets. I would like to assess whether the external economic policy suffers from the same problems that professionals perceive in the Common Foreign and Security Policy. In addition, the purpose of this article is to find out the most promising of theoretical perspectives in the social sciences for the study of the phenomena described above. It should be noted that in the literature can be seen at least three conceptual approaches to the EU's external economic policy: realism, institutionalism and constructivism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdelal Rawi (2009), Capital Rules. The Construction of Global Finance, Cambridge - London.
 2. Abdelal Rawi, Meunier Sophie Managed globalization: doctrine, practice and promise, "Journal of European Public Policy", 2010, vol. 17, nr 3, s. 350-367.
 3. Arner Douglas W. (2011), The Politics of International Financial Law and the Global Financial Crisis, [w:] Tomer Broude, Marc L. Busch, Amy Porges (red.): The Politics of International Economic Law, Cambridge - New York, s. 236-260.
 4. Baker Andrew, Restraining regulatory capture? Anglo-America, crisis politics and trajectories of change in global financial governance, "International Affairs" 2010, vol. 86, nr 3, s. 647-663.
 5. Bénassy-Quéré Agnès, Sophie Béreau, Rebalancing IMF Quotas, "World Economic", 2011, s. 223-247.
 6. Cooper Andrew F., The G20 as an improvised crisis committee and/or a contested 'steering committee', "International Affairs", 2010, vol. 86, nr 3, s. 741-757.
 7. Doran Charles F. (1991), System in crisis, New imperatives of high politics at century's end, Cambridge.
 8. Dür Andreas, Fortress Europe or open door Europe? The external impact of the EU's single market in financial services, "Journal of European Public Policy", 2011, vol. 18, nr 5, s. 619-635.
 9. Dür Andreas, M. Elsig, Principals, agents, and the European Union's foreign economic policies, "Journal of Public Policy", 2011, 18:3, s. 323-338.
 10. Elson Anthony (2011), Governing Global Finance. The Evolution of Reform of the International Financial Architecture, Basingstoke.
 11. Fioretos Orfeo, Europe and the new global economic order: internal diversity as liability and asset in managing globalization, "Journal of European Public Policy", 2010, vol. 17, nr 3, s. 383-399.
 12. Grosse Tomasz Grzegorz, Geoeconomic relations between the EU and China: the case of the Galileo satellite system, [w:] Reconfiguration of the Global Scene and the Megaspaces of the XXI century, Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber (red.), "Regional Development Forum", 2012, vol. 7, Ministry of Regional Development, Warsaw, s. 220-231.
 13. Grosse Tomasz Grzegorz (2012), Strategiczny konstruktywizm: Realistyczno-konstruktywistyczne wyjaśnienie liberalizacji rynków finansowych w Europie, [w:] J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.): Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Warszawa, s. 145-166.
 14. Grosse Tomasz Grzegorz (2010), Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie, [w:] Kultura i gospodarka, Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody (red.), Warszawa, s. 223-246.
 15. Grosse Tomasz Grzegorz, Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", 2010, nr 1 (53), s. 33-66.
 16. Hay Colin (2007), Why We Hate Politics, Cambridge.
 17. Helleiner Eric, Stefano Pagliari (2010), Crisis and the reform of international financial regulation, [w:] Eric Helleiner, Stefano Pagliari, Hubert Zimmermann (red.), Global Finance in Crisis. The politics of international regulatory change, London - New York, s. 1-17.
 18. Helleiner Eric, Stefano Pagliari, The End of an Era in International Financial Regulation? A Postcrisis Research Agenda, "International Organization", 2011, vol. 65, Winter, s. 169-200.
 19. Hoffmann Stanley (1968), Gulliver's Troubles: Or the Setting of American Foreign Policy, New York.
 20. Hoffmeister Frank, Outsider or frontrunner? Recent developments under international and European Union in international organizations and treaty bodies, "Common Market Law Review", 2007, 44, s. 41-68.
 21. Jabko Nicolas (2006), Playing the Market. A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005, Ithaca - London.
 22. Jacoby Wade, Sophie Meunier, Europe and the management of globalization, "Journal of European Public Policy", 2010, 17: 3, s. 299-317.
 23. Katzenstein Peter J. (2005), A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Ithaca - London.
 24. Leblond Patrick, EU, US and international accounting standards: a delicate balancing act In governing global finance, "Journal of European Public Policy",2011, 18:3, s. 443-461.
 25. Morgan Glenn, Supporting the City: economic patriotism in financial markets, "Journal of European Public Policy", 2012, vol. 19, nr 3, s. 373-387.
 26. Moschella Maria, Searching for a Fix for International Financial Markets: The European Union and Domestic Politico-Economic Changes, "Journal of Contemporary European Studies", 2011, vol. 19, nr 1, s. 97-112.
 27. Mügge Daniel, From Pragmatism to Dogmatism: European Union Governance, Policy Paradigms and Financial Meltdown, "New Political Economy", 2011, vol. 16, nr 2, s. 185-206.
 28. Niemann Arne, Judith Huigens, The European Union's role in the G8: a principal - agent perspective, "Journal of European Public Policy", 2011, vol. 18:3, s. 420-442.
 29. Oatley Thomas, Robert Nabors, Redistributive Cooperation: Market Failure, Wealth Transfers, and the Basle Accord, "International Organization", 1998, 52 (1), s. 35-54.
 30. Pauly Louis W., Financial Crisis Management in Europe and Beyond, "Contributions to Political Economy", 2008, 27 (1), s. 73-89.
 31. Persaud Avinash, The locus of financial regulation: Home versus host, "International Affairs", 2010, 86:3, s. 637-646.
 32. Posner Eric, Making Rules for Global Finance: Transatlantic Regulatory Cooperation at the Turn of the Millennium, "International Organization", 2009, 63 (4), s. 665-699.
 33. Posner Eric (2010), Is a European approach to financial regulation emerging from the crisis? [w:] Eric Helleiner, Stefano Pagliari, Hubert Zimmermann (red.): Global Finance in Crisis. The politics of international regulatory change, London - New York, s. 108-121.
 34. Posner Eric, Nicolas Véron, The EU and financial regulation: Power without purpose?, "Journal of European Public Policy", 2010, vol. 17, nr 3, s. 400-415.
 35. Quaglia Lucia, The 'Old' and 'New' Political Economy of Hedge Fund Regulation In the European Union, "West European Politics", 2011, vol. 34, nr 4, s. 665-682.
 36. Simmons Blake A., International Politics of Harmonization: The Case of Capital Market Regulation, "International Organization", 2001, 55 (3), s. 589-620.
 37. Singer David Andrew, Capital Rules: The Domestic Politics of International Regulatory Harmonization, "International Organization", 2004, 58 (3), s. 531-65.
 38. Sobel Andrew Carl (1994), Domestic Choices, International Markets: Dismantling National Barriers and Liberalizing Securities Markets, Chicago.
 39. Story Jonathan, Ingo Walter (1997), Political economy of financial integration in Europe. The battle of the system, Cambridge.
 40. Tsoukalis Loukas, The JCMS Annual Lecture: The Shattering of Illusions - And What Next? "Journal of Common Market Studies", 2011, vol. 49, Annual Review, s. 19-44.
 41. Tsoukalis Loukas, Anastatios Emmanouilidis (2011) (eds.): The Delphic Oracle on Europe. Is There a Future for the European Union? Oxford - New York.
 42. Véron Nicolas (2007), Is Europe Ready for a Banking Crisis? "Bruegel Policy Brief", 2007, 03, August, Brussels.
 43. Waltz Kenneth (1979), Theory of International Politics, Addison-Wesley.
 44. Wessel Ramses A., The Legal Framework for the Participation of the European Union In International Institutions, "Journal of European Integration", 2011, vol. 33, nr 6, s. 621-635.
 45. Zielonka Jan, European Foreign Policy and the Euro-crisis, EUI Working papers, RSCAS 2013/23, Florence 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu