BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Społeczno-demograficzny obraz polskich eurodeputowanych siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego
Socio-Demographic Characteristics of Polish Members of the European Parliament (Seventh Parliamentary Term)
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 3, s. 28-48, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Politycy, Kariera zawodowa, Wyniki badań
Politics, Politicians, Professional career, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Parlament Europejski
European Parliament
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie społeczno-demograficznych cech polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim wyłonionych w wyborach w 2009 roku. Podstawą źródłową analizy są dane biograficzne zamieszczone na stronie Parlamentu Europejskiego (PE) oraz na oficjalnych blogach i stronach internetowych europosłów z Polski. Grupa polskich członków PE (50 osób) jest zróżnicowana pod względem demograficznym i społecznym, ale posiada również wspólne cechy. "Przeciętny" polski eurodeputowany ma 45 lat i posiada wykształcenie wyższe. Badana grupa jest zdominowana przez mężczyzn, przede wszystkim urodzonych w trzech regionach (województwa: małopolskie, mazowieckie oraz pomorskie). Co trzeci polski europoseł w czasie swojej kariery zawodowej pracował w sektorze mass mediów. "Ścieżki" kariery politycznej eurodeputowanych z Polski przeważanie obejmowały zasiadanie w kierownictwie partii politycznych oraz w organach samorządowych. Przedstawiciele badanej grupy zasiadali również często w parlamencie w Polsce oraz byli członkami rządów. Oznacza to, że polscy europosłowie są na ogół doświadczonymi politykami, którzy posiadają silną pozycję na krajowej scenie politycznej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present socio-demographic characteristics of Polish Members of the European Parliament (MEP) elected in the year 2009. MEPs` biographical data published in European Parliament website and official internet blogs and websites of Polish euro-deputies are the basis of the analysis. The group of Polish MEPs (50 people) is diverse by demographic and social features but also has common traits. The "average" Polish MEP is 45 years old and has a university degree (mostly technical). The group of Polish euro-deputies is dominated by men, mainly born in three regions (voivodeships: małopolskie, mazowieckie and pomorskie). Every third Polish MEP has worked in the mass media sector in the course of his professional career. Their political career paths led mainly through activity in political parities (board members) and in local authorities. They were also often members of the Polish parliament and central government. This means that Polish MEPs are generally experienced politicians having a strong position on the Polish political scene. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Wnuk-Lipiński Edmund (1996), Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa.
 2. Betkiewicz Witold (2010), Demograficzno-społeczny obraz posłanek na Sejm RP, [w:] Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu, Irena Pańków, Barbara Post (red.), Warszawa.
 3. Burton Michael, Gunther Richard, Higley John (1995), Elity a rozwój demokracji, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Jerzy Szczupaczyński (red.), Warszawa.
 4. Kwiatkowska Agnieszka (2006), Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004, [w:] Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, Jacek Raciborski (red.), Warszawa.
 5. Wasilewski Jacek (red.) (1999), Elita polityczna 1998. Raport wstępny z badań "Elita rządząca i władza elity", Warszawa.
 6. Wasilewski Jacek (red.) (1994), Konsolidacja elit politycznych w Polsce: 1991-1993, Warszawa.
 7. Wasilewski Jacek (1999), Socjologiczny portret polskiej elity postsolidarnościowej, [w:] Elita polityczna 1998. Raport wstępny z badań "Elita rządząca i władza elity" (1999), Jacek Wasilewski (red.), Warszawa.
 8. Wesołowski Włodzimierz, Pańków Irena (red.) (1995) Świat elity politycznej, Warszawa.
 9. Wesołowski Włodzimierz, Post Barbara (red.) (1998), Polityka i Sejm. Formowanie się elity politycznej, Warszawa.
 10. Wesołowski Włodzimierz (1992), Parlamentarzyści jako część elity politycznej: teoretyczno-porównawcze tło polskich badań, [w:] Początki parlamentarnej elity. Posłowie kontraktowego Sejmu, Włodzimierz Wesołowski i Jacek Wasilewski (red.), Warszawa.
 11. Wesołowski Włodzimierz, Wasilewski Jacek red. (1992), Początki parlamentarnej elity. Posłowie kontraktowego Sejmu, Warszawa.
 12. Traktaty wersja skonsolidowana. Karta Praw Podstawowych (2010), Bruksela.
 13. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski 2000-2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl.pdf (15.11.2011).
 14. Koch-Mehrin Silvana (red.), Kobiety w Parlamencie Europejskim, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2011/0001/P7_PUB%282011%290001_PL.pdf (17.11.2011).
 15. Oficjalna strona internetowa Parlamentu Europejskiego oraz strony eurodeputowanych: http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/performsearch.html (9.11.2011)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu