BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Racz Dariusz (ITM Software House), Wardaszko Marcin (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie elementów grywalizacji środowiska pracy w spółce ITM
Application of Gamification Elements in the Workplace Environment at ITM
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 2, s. 107-116, tab.
Słowa kluczowe
Grywalizacja, Środowisko pracy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna, Studium przypadku
Gamification, Working environment, Small business, Information Technology (IT), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza przypadku prezentowana w tym artykule opisuje wdrożenie grywalizacji w polskiej spółce z sektora IT. W przedsiębiorstwie tym w trakcie procesu silnego wzrostu nawarstwiło się wiele problemów wokół atmosfery pracy i stresu z nią związanego. W spółce, po diagnozie sytuacji, postanowiono wdrożyć system zarządzania pracą opartej o metodyce grywalizacji. Celami systemu są; zmniejszenie poziomu stresu, uatrakcyjnienie pracy i wzrost poziomu jakości wykonywanych projektów IT. Cele te zostały w większości osiągnięte. (abstrakt oryginalny)

The case study presented in this article describes the implementation of gamification at a Polish company in the IT sector. Many problems relating to workplace atmosphere and its related stress accumulated within this company during the process of intense growth it went through. The company, following a diagnosis of the situation, decided to implement a system of work management based on the gamification method. The objectives of the system included the lowering of levels of stress, improving work attractiveness, and increasing the quality level of IT projects. For the most part, these targets have been achieved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu