BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brajer-Marczak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola menedżera procesu w podnoszeniu efektywności procesu w przedsiębiorstwach zorientowanych na jakość
The Role of a Process Manager in Enhancing the Effectiveness of a Process in Quality Oriented Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 34-41, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Efektywność zarządzania, Efektywność przedsiębiorstwa, Menedżer
Process management, Management effectiveness, Enterprise effectiveness, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule uwaga skupiona została na opisie znaczenia roli menedżera procesu w podnoszeniu efektywności przebiegu procesów w przedsiębiorstwach zorientowanych na jakość. Stanowisko menedżera procesu ukazane zostało jako rozwiązanie organizacyjne, obowiązkowe w systemach zarządzania jakością. W nawiązaniu do normy ISO 9001:2000 wskazano również na konieczność ciągłego doskonalenia procesów, W końcowej części artykułu zasugerowano, że w obszarze doskonalenia procesów istnieją cały czas bardzo duże możliwości wprowadzania zmian. Ich rozmiary w dużym stopniu zależą od umiejętności menedżerów procesów i ról, w jakie wchodzą, doskonaląc procesy. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the author focuses on the role of a process manager in enhancing the effectiveness of processes in quality oriented companies. The position of a process manager was shown as a necessary part of a quality management system. The author, referring to the ISO 9001:2000 and 9001:2008, also indicates the need for the continuous processes improvement. In the final part of the article, the author suggests that in the area of the processes improvement there is still a great possibility for change. This depends, however, to a large extent on skills of process managers and roles they play in the particular process improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa 1996.
  3. Hammer M., Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2006.
  4. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007.
  5. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
  6. Ubych P., Wierzbic A., Ocena spełniania wymagań normy ISO 9001 : 2000 - obserwacje w obszarze rozdziału 8. - Pomiary, analiza i doskonalenie - Analiza danych, "Zarządzanie Jakością" 2008 nr 2.
  7. Norma ISO 9001 : 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu