BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leshchiy Lesya (Ukrainian State University of Finance and International Trade)
Tytuł
Real Options in Evaluation of Investment Decisions
Opcje rzeczywiste w ocenie projektów inwestycyjnych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 75-79, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Opcje rzeczywiste, Projekty inwestycyjne, Decyzje inwestycyjne
Real options, Investment project, Investment decisions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opcje rzeczywiste umożliwiają zarządzającemu elastyczność w dostosowaniu decyzji w odpowiedzi na nieoczekiwany rozwój sytuacji rynkowej. Przedsiębiorstwa, tworząc wartość dla akcjonariuszy, zarządzają opcjami rzeczywistymi związanymi z ich portfelem inwestycyjnym. Metoda opcji rzeczywistych jest stosowana w warunkach niepewności jako narzędzie zarządzania strategicznego w wyborze projektów inwestycyjnych. Korzystanie z opcji rzeczywistych ma szczególne znaczenie, gdy inwestycji dokonuje się stopniowo i późniejsze inwestycje zależą od sytuacji w chwili ich dokonywania. Takie inwestycje muszą zostać ponownie ocenione przed wygaśnięciem opcji, gdy ma się dokładniejszą ocenę prawdopodobieństwa. Opcje rzeczywiste stwarzają możliwości modyfikowania i podejmowania decyzji strategicznych w przyszłości w przypadku napływu nowych informacji. Tradycyjne metody oceny strategicznych decyzji inwestycyjnych nie odzwierciedlają bowiem w pełni możliwości wystąpienia wysokiego ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Real options capture the value of managerial flexibility to adapt decisions in response to unexpected market developments. Companies create shareholder value by identifying, managing and exercising real options associated with their investment portfolio. The real options method applies financial options theory to quantifying the value of management flexibility in a world of uncertainty. If used as a conceptual tool, it allows management to characterize and communicate the strategic value of an investment project. The use of real options is particularly relevant when the total investment will be made on a phased basis and the subsequent investments depend on the situation at the particular time when they are to be made. Such investments have to be reassessed prior to the expiry of the option when a better assessment of the likely returns may be possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Copeland T.E., Keenan P.T., Making real options real, The McKinsey Quarterly 1998, No. 3.
 2. Court D.C., A new model for marketing, The McKinsey Quarterly 2004, No. 4.
 3. Gordon J., Court D., Perrey J., Investment rather than expenses, The McKinsey Quarterly 2005, No. 2.
 4. Hastings H., The Loyalty Ladder, www.emmgroup.net/whitepapers.
 5. Leslie K.J., Michaels M.P., The real power of real options, The McKinsey Quarterly 1993, No. 3.
 6. Luehman T., Investment opportunities as real options, Harvard Business Review 1998, July-August.
 7. Mauboussin M.J., Get real: Using real options in security analysis, Equity Research 1999, Vol. 40, June 23, Credit Suisse First Boston Corporation.
 8. McDonald M., Smith B., Ward K., Marketing Due Diligence. Reconnecting Strategy to Share Price, Elsevier, Amsterdam 2007.
 9. Ringham L., Return on Marketing Investment: A Practical End to End Approach for Linking Marketing Investments to Shareholder Value, INSIDE STORY Knowledge Management Pty Ltd, Sydney 2004.
 10. Stern J.M., Shiely J.S., The EVA Challenge: Implementing Value Added Change in an Organization, John Wiley & Sons, New York 2004.
 11. Ward K., Marketing Finance. Turning Marketing Strategies into Shareholder Value, Elsevier, Amsterdam 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu