BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraszewska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wzorek Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojtasik Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ warunków hodowli szczepów z gatunku Lactobacillus plantarum na ich aktywność antagonistyczną
Influence of Cultural Conditions of Lactobacillus plantarum Strains on their Antagonistic Activity
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 153-161, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Biotechnologia, Mikrobiologia, Dodatki funkcjonalne do żywności, Towaroznawstwo żywności
Food, Biotechnology, Microbiology, Functional food additives, Food commodities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się żywność funkcjonalna, do której należą m.in. produkty zawierające żywe kultury bakterii probiotycznych (np. bakterie fermentacji mlekowej). Bakterie fermentacji mlekowej odgrywają kluczową rolę podczas naturalnej konserwacji produktów spożywczych. Drobnoustroje te wytwarzają wiele związków o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii gnilnych i chorobotwórczych, a także drożdży i pleśni. Zdolność produkcji przez bakterie fermentacji mlekowej metabolitów antagonistycznych zależy od wielu czynników m.in. temperatury i czasu hodowli bakterii. Celem pracy było określenia wpływu warunków (temperatury, czasu) hodowli szczepów z gatunku Lactobacillus plantarum na właściwości antagonistyczne w stosunku do bakterii gram-dodatnich oraz gram-ujemnych. Stwierdzono, że badane szczepy hamują wzrost stosowanych bakterii wskaźnikowych. Wykazano wpływ czasu oraz temperatury inkubacji bakterii fermentacji mlekowej na ich działanie antagonistyczne w stosunku do bakterii wskaźnikowych. Największe strefy zahamowania wzrostu obserwowano - na ogół - stosując 48-godzinną inkubację bakterii fermentacji mlekowej w temperaturze 37°C. Badane szczepy Lactobacillus plantarum inkubowane w temp. 6°C nie wykazywały zdolności hamowania wzrostu bakterii E. coli ATCC 25922, P. mirabilis 180, K. ornithinolytica. (abstrakt oryginalny)

In recent years functional foods have become increasingly popular. Products which include viable probiotic culture (for example lactic acid bacteria) belong to functional foods. Lactic acid bacteria play a main role in the natural preservation of food products. This microorganisms produce several metabolic compounds with antagonistic properties against spoilage, pathogenic bacteria, yeasts and moulds. Production ability of antagonistic compounds depends on several factors among other things temperature and time incubation. The aim of this study was to determine of growth conditions (temperature, time) of Lactobacillus plantarum strains and to determine the antagonistic properties against gram-positive and gram-negative bacteria. All the chosen Lactobacillus plantarum strains are able to inhibit used indicator bacterial strains. The influence of the time and temperature incubation lactic acid bacteria on antagonistic activity against indicator bacteria was observed. The biggest inhibition zones were obtained applying incubation time 48 hours at temperature 37°C. The Lactobacillus plantarum strains, which were incubated at 6°C did not inhibit growth of E. coli ATCC 25922, P. mirabilis 180, K. ornithinolytica. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annuk H., Shchepetova J., Kullisaar T., Songisepp E., Zilmer M., Mikelsaar M.: Characterization of intestinal lactobacilli as putative probiotic candidates. J. Appl. Microbiol., 2003, 94 (3), 403-412.
 2. Ayad E.H.E., Verheul A., Wouters J.T.M., Smit G.: Antimicrobial-producing wild lactococci isolated from artisanal and non-dairy origins. Int. Dairy J., 2002, 12, 145-150.
 3. Brauncajs M., Sakowska D., Krzemiński Z.: Występowanie w jamie ustnej pałeczek kwasu mlekowego wytwarzających nadtlenek wodoru. Med. Dośw. Mikrobiol., 2001, 53, 331-336.
 4. Cheigh C-I., Choi H.-J., Park H., Kim S.-B., Kook M.-C., Kim T.-S., Hwang J.-K., Pyun Y.-R.: Influence of growth conditions on the production of a nisin-like bacteriocin by Lactococcus lactis subsp. lactic A164 isolated from kimchi. J. Biotechnol., 2002, 95, 225-235.
 5. Corsetti A., Gobbetti M., Rossi J., Damiani P.: Antimould activity of sourdough lactic acid bacteria: identification of a mixture of organic acids produced by Lactobacillus sanfrancisco CB1. Appl. Microbiol. Biotechnol., 1998, 50, 253-256.
 6. Jay J.M.: Antimicrobial properties of diacetyl. Appl. Environ. Microbiol., 1982, 44 (3), 525-532.
 7. Klewicka E., Libudzisz Z.: Przeciwdrobnoustrojowa aktywność bakterii mlekowych. Przegl. Mlecz., 1998, 12, 411-416.
 8. Klewicka E., Libudzisz Z., Czajka D., Kuc K.: Antagonistyczna aktywność bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus acidophilus. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 4 (21), Supl., 168-175.
 9. Kraszewska J., Wzorek W., Sztando E., Raczyńska-Cabaj A.: Aktywność antagonistyczna bakterii fermentacji mlekowej z gatunku Lactobacillus plantarum. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2005, 4 (1), 39-52.
 10. Łaniewska-Moroz Ł., Warmińska-Radyko I.: Antibacterial activity of the preparation from Lactobacillus plantarum culture against Yersinia enterocolitica. Pol. J. Food Nutr. Sci., 1999, 8 (49), 31-36.
 11. Mataragas M., Metaxopoulos J., Galiotou M., Drosinos E.H.: Influence of pH and temperature on growth and bacteriocin production by Leuconostoc mesenteroides L124 and Lactobacillus curvatus L442. Meat Sci., 2003, 64, 265-271.
 12. Niku-Paavola M.-L., Laitila A., Mattila-Sandholm T., Haikara A.: New types of antimicrobial compounds produced by Lactobacillus plantarum. J. Appl. Microbiol., 1999, 86, 29-35.
 13. Nosova T., Jousimies-Somer H., Jokelainen K., Heine R., Salaspuro M.: Acetalaldehyde production and metabolism by human indigenous and probiotic Lactobacillus and Bifidobctarium strains. Alcohol Alcohol., 2000, 35 (6), 561-568.
 14. Valerio F., Lavermicocca P., Pascale M., Visconti A.: Production of phenyllactic acid by lactic acid bacteria: an approach to the selection of strains contributing to food quality and preservation. FEMS Microbiol. Lett., 2004, 233, 289-295.
 15. Yang Z., Suomalainen T., Mäyrä-Mäkinen A., Huttunen E.: Antimicrobial activity of 2-pyrrolidone- 5-carboxylic acid produced by lactic acid bacteria. J. Food Protect., 1997, 60 (7), 786-790.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu