BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hetnarowicz Joannna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Status of Women in the Republic of Turkey
Pozycja kobiet w Republice Turcji
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 3, s. 99-114, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Dyskryminacja kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Human rights, Socio-economic situation of women, Women's discrimination, Equal rights for women and men
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Artykuł bada zagadnienie, jakim jest niejednoznaczne położenie kobiet w jednym z krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej - w Turcji. Rozważania będące treścią artykułu oscylują wokół pytania o przyczyny społecznej akceptacji dla łamania praw kobiet w tym państwie. By na nie odpowiedzieć, z jednej strony poruszona zostaje kwestia stanu prawnego (niegdysiejszego oraz obecnego), dotyczącego kwestii równouprawnienia, z drugiej zaś zostają opisane aktualne przypadki naruszeń praw kobiet. Duży kontrast pomiędzy tym, co państwo tureckie gwarantuje w różnego rodzaju aktach prawnych, a rzeczywistą trudną sytuacją, w jakiej znajdują się tamtejsze kobiety, prowokuje do stawiania kolejnych pytań. Ostatecznie, rozważania prowadzą do wniosku, iż to patriarchalne tradycje oraz ideologia kemalistyczna są dwiema głównymi przyczynami, które doprowadziły do obecnej - dość ambiwalentnej - sytuacji, w której tkwią dziś tureckie kobiety. W całym artykule pojawiają się liczne nawiązania do starań Turcji, by zostać członkiem Unii Europejskiej - jest to bowiem istotny powód, który od wielu lat wpływa na modernizację prawa w tym kraju. (abstrakt oryginalny)

The article "Status of women in the Republic of Turkey" examines the issue of an ambiguous predicament of feminine part of the society in one of the European Union's candidate countries. The objective of the article is to attempt to answer the following question: what are the reasons of social acceptance for violating women's rights in Turkey? In order to examine the issue, this paper describes and compares legal status (past and present) concerning Turkish women and the instances of abusing their rights. Big contrast shown between them raises other questions. In the end all reflections lead to conclusion that patriarchal heritage and Kemalism's inadvertences are the two main reasons responsible for current predicament of Turkish women. The whole article refers to the efforts of Turkey to become an EU member, as it plays a significant role there in the process of law modernisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awwad Amani M. (2011), Virginity Control and Gender-Based Violence In Turkey: Social Constructionism of Patriarchy, Masculinity and Sexual Purity, International Journal of Humanities and Social Science, No. 15.
 2. Erkan Ayça Ülker (2011), The formation of feminist identity: feminism in the 1930's Turkey and Britain, Eylül, no. 3.
 3. Highlights of the new Turkish Civil Code with regard to the Copenhagen political criteria, Secretariat General for EU affairs.
 4. Karakas Cemal (2007), Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics, and Society, Peace Research Institute Frankfurt, PRIF.
 5. Kardam Nüket (2005), Turkey's Engagement With Global Women's Human Rights, Cornwall.
 6. Lasco Chanté (2002), Virginity Testing in Turkey: A Violation of Women's Human Rights, Human Rights Brief, Vol. 9, Issue 3, Article 3, American University Washington College of Law.
 7. Mernissi Fatima (1975), Beyond the veil: Male-female dynamics in Muslim Society, London.
 8. Müftüler-Baç Meltem (1999), Turkish Women's Predicament, Women's Studies International Forum, no. 3.
 9. Parla Ayse (2000), The "honor" of the state: virginity examinations in Turkey, Po-LAR: Political and Legal Anthropology Review, issue 1.
 10. Political reforms in Turkey, Secretariat General for EU Affairs, Ankara - 2007.
 11. The Constitution of the Republic of Turkey of 7th November 1982. (Official Gazette no. 17863, dated November 9, 1982).
 12. The new legal status of Women in Turkey, Women for Women's Human Rights, April 2002.
 13. The position of the Civil Law of Turkey in the Western Civilization, International Conference "Atatürk and Modern Turkey", Ankara 1998.
 14. Turkey 2005 Progress Report, European Commission, Brussels 09.11.2005.
 15. http://www.americanthinker.com/2011/02/are_us_servicewomen_trading_th.html (18.01.2013).
 16. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4546992.stm (18.01.2013).
 17. http://www.hrw.org/press/2001/04/un_oral12_0405.htm (17.03.2012).
 18. http://europa.eu/abc/eurojargon/index_en.htm (18.01.2013).
 19. http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1426_final_progress_report_tr_en.pdf 18.01.2013 (18.01.2013).
 20. http://www.wwhr.org (15.03.2013).
 21. http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?load=detay&link=130544 (10.10.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu