BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Ewelina (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Staniek Halina (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Przybylska Alina (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Krejpcio Zbigniew (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Olejnik Danuta (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Charakterystyka wybranych aspektów sposobu żywienia pacjentów z chorobami układu krążenia na podstawie preferencji pokarmowych
Evalution of Nutritional Habits Based on Dietary Preferences Among Cardiovascular Patients
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 162-170, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Odżywianie się Polaków, Model żywienia, Choroby
Food consumption, Eating habits of Polish people, Feeding model, Illness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy była ocena wybranych elementów sposobu żywienia 200 pacjentów, hospitalizowanych z powodu chorób układu krążenia i naczyń krwionośnych, na podstawie informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzania badań ankietowych. Ankieta dotyczyła preferencji doboru żywności oraz metod obróbki technologicznej stosowanych na co dzień w gospodarstwach domowych respondentów. Większość respondentów stosowała niewskazane metody technologiczne sporządzania potraw tj. smażenie na tłuszczu, pieczenie czy grillowanie. Wybierając produkty tłuszczowe używane do smażenia, 60% respondentów deklarowało stosowanie zalecanych tłuszczów, pozostałe 40% wybierało tłuszcze przeciwwskazane tj. margaryny. Zdecydowana większość respondentów spośród mięs wybierała te o niskiej zawartości tłuszczu. Ogólnie ankietowanych cechowała deklarowana duża częstotliwość spożycia mięsa i jego przetworów, a tylko małe lub okazjonalne spożycie ryb. Określono preferencje badanych odnośnie sposobów konsumpcji owoców i warzyw. Ponad połowa respondentów spożywała owoce surowe, 25,5% w formie częściowo przetworzonej, a 19% w formie wysoko przetworzonej. Podobny odsetek badanych deklarowało spożywanie warzyw w postaci surowej (45,5%) oraz warzyw gotowanych (45%). Tylko 10% spośród badanych spożywało warzywa w formie częściowo przetworzonej. Ankietowani deklarowali duże spożycie pieczywa mieszanego oraz wysoko przetworzonego, a małe razowego. Podsumowując należy stwierdzić, że preferencje respondentów dotyczące wybieranych produktów i spożywanych potraw nie były zgodne z zasadami racjonalnego żywienia i mogły zwiększać ryzyko niekorzystnych zmian w stanie zdrowia ankietowanych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate nutrition habits based on dietary preferences among 200 hospitalized patients due to cardiovascular problems. The questionnaire concerned the preference of food selection as well as methods of technological processing used in respondents' households. From among all examined persons, majority of respondents declared usage of the unadvisable technological methods of food preparation e.g. frying on fat, baking and grilling. As regards frying fats 60% of respondents declared recommended fats usage, however remaining 40% chose the contraindicated fats e.g. margarine. The majority of respondents preferred lean meat. Generally respondents declared high frequency of meat consumption and its products, and only little or occasional fish consumption. The study permitted also to qualify the preferences with regard to consumption of fruit and vegetables. Over half (55,5%) of respondents consumed raw fruit, 25,5% partially processed, and 19% highly processed. Similar percentage of polling (45,5%) declared consumption of raw vegetables as well as boiled vegetables (45%). Only 10% from among investigated subjects consumed partly processed vegetables. They declared high consumption of mixed bread as well as highly processed breads, and little consumption of wholesome bread. Summing up, it is possible that cardiovascular disease patient's dietary preferences have had impact on their health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec A., Słońska Z.: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania możliwości zakupu produktów żywnościowych istotnych z punktu widzenia prewencji chorób układu krążenia. Nowiny Lek., 2003, 72, 208-212.
 2. Daviglus M.L., Stamler J., Orencia A.J., Dyer A.R., Liu K., Greenland P., Walsh M.K., Morris D., Shekelle R.B.: Fish consumption and the 30-year risk of fatal myocardial infarction. N. Engl. J. Med. 1997, 336, 1046-1053.
 3. Duda G., Jóźwiak A., Chmielewski Z.: Wybrane elementy stylu życia i nieprawidłowości stanu odżywienia osób w wieku podeszłym z niedokrwienną chorobą serca. Badania wstępne. Nowiny Lek., 2001, 70, 1028-1036.
 4. Gierczak M., Narojek L., Trzeciak K.: Porównanie modelu żywienia oraz stylu życia mężczyzn z niedokrwienną chorobą serca w okresie poprzedzającym zawał oraz osób zdrowych. Żyw. Człow. Metab., 2004, 31, 127-139.
 5. Hooper L., Summerbell C. D., Higgins J. P. T., Thompson R. T., Capps N. E., Smith G. D., Riemersma R.A., Ebrahim S.: Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review. BMJ, 2001, 322, 757-763.
 6. Hu F. B., Manson J. E., Willett W. C.: Types of dietary fat and risk of coronary heart disease: A Critical Review. J. Am. Coll. Nutr., 2001, 20, 5-19.
 7. Judd J. T., Bear D. J., Clevidence B. A., Kris-Etherton P., Muesing R. A., Iwane M.: Dietary cis and trans monounsaturated and saturated fatty acids and plasma lipids and lipoproteins in men. Lipids, 2000, 37, 123-131.
 8. Kaźmierski R., Ciesielska A., Ciesielski M.: Wpływ czynników psychologicznych na rozwój miażdżycy oraz ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru niedokrwiennego mózgu. Nowiny Lek., 2003, 72, 310-316.
 9. Kelishadi R., Pour M.H., Zadegan N.S., Kahbazi M., Sadry G., Amani A., Ansari R., Alikhassy H., Bashardoust N: Dietary fat intake and lipid profiles of Iranian adolescents: Isfahan Healthy Heart Program-Heart Health Promotion from Childhood. Prev. Med., 2004, 39, 760-766.
 10. Kłoskiewicz-Latoszek L., Respondek W.: Znaczenie diety w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Żyw. Człow. Metab., 2001, 28, 342-349.
 11. Osler M.: Nutritional modification of cardiovascular disease risk. Int. Cong. Series, 2002, 1229, 109-114.
 12. Respondek W.: Genetyczne predyspozycje do żywieniowo zależnych chorób układu krążenia. Żyw. Człow. Metab., 2002, 29,
 13. Seidler T., Sławińska B.: Ocena sposobu odżywiania się osób z chorobą niedokrwienną serca. Żyw. Człow. Metab., 2000, 27, 249-252.
 14. Sygnowska E., Waśkiewicz A.: Aktywność fizyczna a wybrane czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Nowiny Lek., 2002, 71, 260-264.
 15. Temple N. J.: Dietary fats and coronary heart disease. Biomed. Pharmacother., 1996, 50, 261-268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu