BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gala Beata (Silesian University of Technology, Poland), Wolniak Radosław (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Problems of Implementation 5S Practices in an Industrial Company
Problemy wdrożenia praktyk 5S w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 4(12), s. 8-14, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Metoda 5S, Odchudzone zarządzanie, Przedsiębiorstwo przemysłowe
5S method, Lean management, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
5S jest jednym z narzędzi Lean Management pozwalającym w efektywny sposób zorganizować stanowisko pracy. Można je zastosować we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. W artykule, w oparciu o przeprowadzone badania literaturowe oraz zdobyte doświadczenie, zaprezentowano teoretyczny opis Lean Management i 5 S oraz przedstawiono analizę przypadku wdrożenia narzędzia w przedsiębiorstwie. Następnie zidentyfikowano problemy, które występują podczas zastosowania 5S. (abstrakt oryginalny)

5S is a one of the tools of Lean Management enabling to organize workplace in an effective way. It could be implemented in all the spheres of the company. The article provides the theoretic description of Lean Management and 5S and also shows a case study based on gained experience. The author also describe the problems occured during the implementation of the 5S. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayo-Moriones A., Bello-Pintado A., Merino-Díaz de Cerio J.: 5S use in manufacturing plants: contextual factors and impact on operating performance. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 27, Iss: 2, 2010, pp. 217-230.
 2. Burka I.: ISO 9001 jako baza Lean Management. Problemy Jakości. Nr 4, 2011.
 3. Czerska J.: Zasada 5S, http://leanmanagement.pl/5s/95-zasada-5s.html. (20.11.2012).
 4. Kruczek M., Żebrucki Z.: Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w logistyce produkcji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport. Z. 64, 2008.
 5. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. AE we Wrocławiu. Wrocław 2007.
 6. Lisiecka K., Burka I.: Koncepcja LEAN MANAGEMENT i kierunki jej rozwoju. Problemy Jakości. Nr 6, 2011.
 7. Niewczas M.: Audit systemu 5S. Problemy Jakości. Nr 4, 2010.
 8. Predoń B., Raszka A.: Dlaczego program 5S czasami nie działa?. Problemy Jakości. Nr 5, 2010.
 9. Chadha R., Singh A., Kalra J.: Lean and queuing integration for the transformation of health care processes: A lean health care model. Clinical Governance: An International Journal. Vol. 17, Iss: 3, 2012, pp. 191-199.
 10. Gapp R., Fisher R., Kobayashi K.: Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system. Management Decision. Vol. 46, Iss: 4, 2008, pp. 565-579.
 11. Wolnowska A.: Praktyka wdrażania koncepcji 5S, http://www.smp.am.szczecin.pl/Content/1301/PRAKTYKA+WDRA%C5%BBANIA+KONCEPCJI+5S+Anna+Wolnowska.pdf?handler=pdf. (20.11.2012).
 12. Womack J. P., Jones D. T.: Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera. Warszawa 2001.
 13. The Productivity Press Development Team: 5S dla Operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy. ProdPress. Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu