BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tomala Kazimierz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ warunków przechowywania na zawartość antocyjanów i aktywność przeciwutleniającą jagód borówki wysokiej
Effects of Storage Condition on Anthocyanin Content and Antioxidative Activity in Highbush Blueberries Fruit
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 171-181, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Właściwości zdrowotne produktu, Aktywność przeciwutleniająca, Badanie żywności, Owoce
Food, Health properties of the product, Antioxidant activity, Food research, Fruit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dojrzałe owoce borówki wysokiej odmiany Bluecrop, bez uszkodzeń, zbierano ręcznie i przechowywano w chłodni z kontrolowaną atmosferą (8 wariantów) o zróżnicowanym składzie gazów CO2 : O2 (12:1,5; 12:3; 12:6; 12:12 i 18:1,5; 18:3; 18:6; 18:12) oraz w chłodni zwykłej przez okres 8 tygodni, w temp. 0°C. Rozdział antocyjanów wykonano przy użyciu techniki HPLC. W borówkach zidentyfikowano 14 związków z grupy antocyjanów, tj. delfinidyno-3-glukozyd, delfinidyno-3- galaktozyd, delfinidyno-3-arabinozyd, cyjanidyno-3-glukozyd, cyjanidyno-3-galaktozyd, cyjanidyno-3- arabinozyd, peonidyno-3-glukozyd, peonidyno-3-galaktozyd, petunidyno-3-glukozyd, petunidyno-3- galaktozyd, petunidyno-3-arabinozyd, malwidyno-3-glukozyd, malwidyno-3-galaktozyd, malwidyno-3- arabinozyd. Borówki przechowywane w warunkach KA odznaczały się istotnie wyższą zawartością antocyjanów ogółem niż owoce przechowywane w chłodni zwykłej. Wraz z wydłużaniem okresu przechowywania zawartość antocyjanów wykazywała tendencję malejącą. Zmiany aktywności przeciwutleniającej borówek wykazały dużą zależność z zawartością antocyjanów ogółem. (abstrakt oryginalny)

Mature 'Bluecrop' berries, with no visible damage on the fruit surface, were picked by hand and placed in CA consisting of 8 different CO2:O2 concentrations (12:1.5, 12:3, 12:6, 12:12 and 18:1.5, 18:3, 18:6, 18:12) and in common cold storage for 8 weeks at 0°C. HPLC was used to separate and determine individual anthocyanins compounds in blueberry fruit. Bluecrop blueberries contained 14 anthocyanins: delphinidin-3-glucoside, delphinidin-3-galactoside, delphinidin-3-arabinoside, cyaniding-3-glucoside, cyanidin-3-galactoside, cyanidin-3-arabinoside, peonidin-3-glucoside, peonidin-3-galactoside, petunidin- 3-glucoside, petunidin-3-galactoside, petunidin-3-arabinoside, malvidin-3-glucoside, malvidin-3- galactoside, malvidin-3-arabinoside. Higher contents of those pigments were observed in fruits stored in CA, especially in atmospheres of lower oxygen contents than in common cold storage. During successive dates of analysis the contents of those components decreased. Changes in the antioxidative activity of berries showed a high similarity with the total anthocyanin content. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basiouny F.M., Chen Y.: Effects of harvest date, maturity and storage intervals on postharvest quality of rabbiteye blueberries (Vaccinium ashei Reade). Proc. Fla. State Hort. Soc., 1988, 101, 281-284.
 2. Connor A.M., Luby J.J., Hancock J.F., Berkheimer M., Hanson E.J.: Changes in fruit antioxidant activity among blueberry cultivars during cold-temperature storage. J. Agric. Food Chem., 2002, 50, 893-898.
 3. Connor A.M., Luby J.J., Tong C.B.: Genotypic and environmental variation in antioxidant activity, total phenolic content and anthocyanin content among blueberry cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 2002, 127, 89-97.
 4. Ehlenfeldt M.K., Prior R.L.: Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) and phenolic and anthocyanin concentration in fruit and leaf tissues of highbush blueberry. J. Agric. Food Chem., 2001, 49, 2222-2227.
 5. Forney C.F., Neily W.G., Kumudini U.K.G.N.: Controlled atmosphere storage of highbush blueberries in Nova Scotia., 2002, http://www.nsac.ns.ca/conferences/nabrew/abstracts_p.htm.
 6. Fuleki T., Francis F.J.: Quantitative methods for anthocyanins. J. Food Sci., 1968, 33, 72.
 7. Gao L., Mazza G.: Quantitation and distribution of simple and acylated anthocyanins and other phenolic in blueberries. J. Food Sci., 1994, 57, 1057-1059.
 8. Häkkinnen S.H., Kärenlampi S.O., Mykkänen H.M., Törrönen A.R.: Influence of domestic processing and storage on flavonol content in berries. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 2960-2965.
 9. Kalt W., Forney C.F., Martin A., Prior R.L.: Antioxidant capacity, vitamin C, phenolics and anthocyanins after fresh storage of small fruit. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 4638-4644.
 10. Kalt W., McDonald J.E.: Chemical composition of lowbush blueberry cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 1996, 121, 142-146.
 11. Prior R.L., Cao G., Martin A., Sofic E., McEwen J., O'Brien C., Lischner N., Ehlenfeldt M., Kalt W., Krewer G., Mainland C.M.: Antioxidant capacity as influenced by total phenolic and anthocyanin content, maturity and variety of vaccinium species. J. Agric. Food Chem., 1998, 46, 2686-2693.
 12. Saint Criq de Gaulejac N., Provost C., Viras N.: Comparative study of polyphenol scavenging activities assessed by different methods. J. Agric. Food Chem., 1999, 47 (2), 425-431.
 13. Stewart D., Oparka J., Johnstone C., Iannetta P.P.M., Davies H.V.: Effect of modified packaging (MAP) on soft fruit quality. In: Ann. Rep. Scottish Res. Institute for 1999. Scottish Crop Research Institute Invergowrie, Dundee. Scotland, 1999, s. 119-124.
 14. Zheng Y., Wang C.Y., Wang S.Y., Zheng W.: Effect of high-oxigen atmospheres on blueberry phenolics, anthocyanins and antioxidant capacity. J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 7162-7169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu