BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzejon-Frycz Iwona (Uniwersytet Gdański, absolwentka)
Tytuł
Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Specific of Polish agritourism in the context of chosen EU countries
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2012, nr 29, s. 66-85, tab., rys., bibliogr. s. 84-85
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Agroturystyka, Zagospodarowanie turystyczne, Porównania międzynarodowe
Spatial distribution, Agrotourism, Development of tourist facilities, International comparisons
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Austria, Francja, Włochy, Polska
Austria, France, Italy, Poland
Abstrakt
Przeprowadzona analiza miała stanowić potwierdzenie tezy, iż agroturystyka w Polsce znajduje się aktualnie na takim poziomie rozwoju, który w innych wybranych krajach europejskich został osiągnięty znacznie wcześniej. Mimo iż zakłada się pewne zacofanie polskich usług agroturystycznych względem agroturystyki w Austrii, Francji czy Włoszech, należy zauważyć, iż dzięki jej dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach może ona w szybkim czasie dorównać wzorcom europejskim. (fragment tekstu)

Agritourism is one of the most important directions of tourism activities as well as an important element of economic development of rural areas. This article attempts to analyze Polish agritourism development in the context of chosen European countries. This paper examines the historical basis of agritourism development, spatial distribution of agritouristic accommodation, farms offer, associations of rural tourism activities and the impact of local and national policy on development of this form of tourism. This analysis allows to insert the thesis that agritourism in Poland in many ways is on the same level as it was in Western European countries a dozen years ago. Despite of that, Polish agritourism has all to be able to catch up with western pattern in short period of time. The summary of the analysis is regionalization of Poland for opportunities of agritourism development in nearest future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agritourism Italy, 2012-10-22, http://www.agritourismitaly.com/.
 2. Agriturist, 2012-10-20. http://www.confagricoltura.it/.
 3. Affriturist Sedi Storia Agriturismo, 2010-10-25, http://www.agriturist.it/.
 4. Agritouristic farms authorized by type. Data by Province. Year 2007, 2012-10-22, http://agri.istat it/.
 5. Agritouristic farms authorized to provide accomodation. Data by Region-Year 2007, 2012-10-22, http://agri.istat.it/.
 6. Analiza statystyczna skategoryzowanych obiektów agroturystycznych według województw, 2010-03-19, http://www.agroturystyka.pl/upload/Analiza%20wojewodztw.doc.
 7. Austriacka Farma, 2010-04-21, http://www.ppr.pl/.
 8. Baza adresowa stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce, 2010-03-25, http://www.agroturystyka.edu.pl/.
 9. Bessais Le Fro mental, 2012-10-22, http://fngf.itea.fr/.
 10. Casina del Cornale. Chi siamo, 2012-10-19, http://www.cornale.it/.
 11. Chambres d'hôtes, 2012-10-22, http://www.tourisme.equipement.gouv.fr/.
 12. Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 13. Drzewiecki M., 1995, Agroturystyka: założenia, uwarunkowania, działania, Wyd. "Świadectwo" Bydgoszcz.
 14. Drzewiecki M., 2002, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 15. Działalność Federacji w latach 1996-2006, 2010-03-18, http://www.agroturystyka.pl/.
 16. Echter Urlaub bei Spezialisten, 2010-03-29, http://www.urlaubambauernhof.at/.
 17. Francuski model agroturystyki, 2010-03-29, http://www.ppr.pl/.
 18. Gîtes de France - facts and figures, 2012-10-19, http://www.gites-de-france.com/.
 19. Gîtes de France History - A timeline, 2012-10-19, http://www.gites-de-france.com/.
 20. Gîtes de France - Rural Gîtes Rating, 2012-10-24, http://www.gites-de-france.com/.
 21. Gurgul E. (red.), 2005, Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 22. Jalinik M., 2002, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 23. Jalinik M., 2004, Finansowanie i rozwój działalności agroturystycznej, w: Adamowicz M. (red.), Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, "Prace Naukowe KPAiM SGGW" nr 38, Wyd. SGGW, Warszawa.
 24. Kurtyka I., 2003, Segment odbiorców produkty agroturystycznego, w: Łęczycki K., Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym, Wyd. Akademii Podlaskiej, Białystok.
 25. Legge Agriturismo: la legislazione e la normativa nazionale per l'azienda agrituristica, 2010-03-27, http://www.agriturismo-it.it/.
 26. Lista produktów tradycyjnych według województw, 2010-03-12, http://www.minrol.gov.pl/.
 27. Majewski J., Lane B., 2003, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
 28. Mamuszka F., 1989, Ziemia Pucka. Przewodnik krajoznawczy, Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa.
 29. Memento du Tourisme 2008, 2010-03-30. http://www.tourisnie.gouv.fr/.
 30. Meublés de tourisme. Definition, 2010-03-16, http://www.tourisme.equipement.gouv.fr/.
 31. Passaris S., Sokolska J., Vinaver K. 2002, Rozwój obszarów wiejskich i turystyka, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska: Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Białystok.
 32. Produkt lokalny - jak to robią inni. Przykłady austriackie, 2010-03-29, http://www.eintegracja.com/produkt/?go=_po_2.
 33. Prywatna baza noclegowa - agroturystyka, 2012-10-22, http://www.intur.com.pl/.
 34. Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008. 2010-03-25, http://www.ijhars.gov.pl/pliki/download/RAPORT2007-2008.pdf
 35. Sławiński K., Sadowski W., 2005, Ocena zbytu produktów z gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" tom VII, zeszyt 2, s. 203-207.
 36. Strzembicki L., 2005, Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w opinii turystów, w: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, "Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie", Krosno, s. 23-40.
 37. Sznajder M., Przezbórska L. 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa.
 38. Świetlikowska U., 2000, Agroturystyka w innych krajach - wybrane zagadnienia, w: Świetlikowska U. (red.), Agroturystyka, Wydawnictwo FAPA, Warszawa.
 39. Tourismus in Österreich Ergebnisse der Beherbergungsstatistik, 2008, Statistik Austria, Wien s. 83.
 40. What is a rural gîte?, 2012-10-20, http://www.gites-de-france.com/.
 41. Wieś polska zaprasza, 2010-02-11. www.agroturystyka.pl.
 42. Wyrwicz E., 2000, Przegląd wymagań obowiązujących na terenach wiejskich w niektórych europejskich krajach gospodarki rynkowej, w: Świetlikowska U. (red.), Agroturystyka, Wydawnictwo FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu