BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Marta (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland)
Tytuł
Versatile Applications of Titanium Including the Medical Aspects
Wszechstronne zastosowanie tytanu z uwzględnieniem aspektów medycznych
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 4(12), s. 15-19, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Materiałoznawstwo, Medycyna
Materials science, Medicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi pracę przeglądową, na temat tytanu jako materiału o szerokim wachlarzu zastosowań. Zaprezentowana została zarówno analiza literaturowa jak również część wyników własnych badań naukowych. W publikacji poruszono istotne właściwości tytanu oraz kosztowny proces jego otrzymywania. (abstrakt oryginalny)

This article provides a review of the titanium as a material with a wide range of applications. There will be presented both lit. analysis as well as some results of my own research. In the publication will be discussed the relevant properties of titanium and expensive process for its preparation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Titanium. http://www.webelements.com/.
  2. Li-Chin C., Chin-Hsiang L., Shin-hao Ya. The structure and mechanical properties of thick rutile - TiO2 films using different coating treatments. [in:] Applied Surface Science. Elsevier, 2011.
  3. Makuch K.: Analiza zawartości tytanu w błonie śluzowej pokrywającej dwuetapowe tytanowe wszczepy śródkostne w okresie ich wgajania. Wyd. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2011.
  4. Materiały biomedyczne. LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH. http://www.iim.p.lodz.pl/wyklady/nowe_2010.
  5. Świeczko-Żurek B.: Ocena struktury i własności mechanicznych oraz odporności korozyjnej tworzyw metalowych na implanty dla chirurgii kostnej. http://www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/biomat3.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu