BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuligowski Maciej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Nowak Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność antybakteryjna izolatów z podłoży pohodowlanych pleśni Rhizopus oligosporus
Antibacterial Activity of Isolates from after Growth Moulds Rhizopus Oligosporus
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 182-189, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Właściwości zdrowotne produktu, Biotechnologia, Mikrobiologia
Food, Health properties of the product, Biotechnology, Microbiology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny właściwości antybakteryjnych tempeh wytworzonego z poddanych fermentacji przy użyciu szczepu Rhizopus oligosporus NRRL 2710 nasion fasoli odmiany Igołomska i monitorowano kształtowanie się aktywności czynnika antybakteryjnego w czasie 48-godzinnej fermentacji. Jako mikroorganizmu wskaźnikowego użyto szczepu bakterii Bacillus subtilis DSM 347. Do oceny inhibicji wzrostu bakterii zastosowano metody: studzienkową, krążkową, nefelometryczną oraz pomiar zmian impedancji. Obecność czynnika antybakteryjnego w tempeh z fasoli stwierdzono za pomocą metod: nefelometrycznej i pomiaru zmian impedancji. Największą aktywnością hamującą wzrost testowanych bakterii charakteryzowały się izolaty z tempeh otrzymane po 40 h fermentacji. Sposób obróbki hydrotermicznej nasion fasoli miał wpływ na aktywność antybakteryjną izolatów z tempeh. (abstrakt oryginalny)

The antibacterial activities of isolates obtain from tempeh made from beans Igołomska variety fermented by Rhizopus oligosporus NRRL 2710 was assessed in this study. The antibacterial factor was estimated during 48 h fermentation. Bacillus subtilis DSM 347 was used as a test microorganism. The assessment of bacteria growth inhibition was performed by using several method: paper disk, agar slab well, nephelometric and measurement of impedance changes. Isolates obtain after 40h fermentation showed the highest inhibition of growth of test bacteria. The kind of hydrothermal treatment of bean seeds had an influence on the antibacterial activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Egounlety M., Aworh O.C.: Effect of soaking, dehulling, cooking and fermentation with Rhizopus oligosporus on the oligosaccharides, trypsin inhibitor, phytic acid and tannins of soybean (Glycine max Merr.), cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) and groundbean (Macrotyloma geocarpa Harms). J. Food Eng. 2003, 56, 249-254.
 2. Fudiyansyah N., Petterson D.S., Bell R.R., Fairbrother A.H.: Anutritional,chemical and sensory evaluation of lupin (L. angustifolius) tempe. Int. J. Food Sci. Tech., 1995, 30, 297-305.
 3. Kiers J.L., Meijer J. C., Nout M.J.R., Rombouts F.M., Nabuurs M.J.A., van der Meulen J.: Effect of fermented soya beans on diarrhea and feed efficiency in weaned piglets. J. Appl. Microbiol., 2003, 95, 545-552.
 4. Kiers J.L., Nout M.J.R., Rombouts F.M., Nabuurs M.J.A., van der Meulen J.: Inhibition of adhesion of enterotoxigenic Escherichia coli K88 by soya bean tempe. Lett. Appl. Microbiol., 2002, 35, 311-315.
 5. Kobayasi S., Okazaki N., Koseki T.: Purification and characterization of an antibiotic substance produced from Rhizopus oligosporus IFO 8631. Biosci. Biotech. Biochem., 1992, 56 (1), 94-98.
 6. Kumar S., Sharma N.S., Saharan M.R., Singh R.: Extracellular acid protease from Rhizopus oryzae: purification and characterization. Proc. Biochem., 2005, 40, 1701-1705.
 7. Miszkiewicz H: Zmiany właściwości prozdrowotnych nasion roślin strączkowych w procesie fermentacji przy udziale Rhizopus oligosporus. W: Enzymatyczne modyfikacje składników żywności - pod red. E. Kołakowskiego, W. Bednarskiego, S. Bieleckiego. Wyd. AR w Szczecinie. Szczecin 2005, s. 479-492.
 8. Mugula J.K. Lyimo M.: Evaluation of the nutritional quality and acceptability of sorghum based tempe as potential weaning foods in Tanzania. Int. J. Food Sci. Nutr., 2000, 51, 269-277.
 9. Nout M.J.R., Kiers J.L.: Tempe fermentation, innovation and functionality: update into the third millennium. J. Appl. Microbiol., 2005, 98, 789-805.
 10. Nowak J., Steinkraus K.H., Effect of tempeh fermentation of peas on their potential flatulence productivity as measured by gas production and growth of Clostridium perfringens. Nutr. Rep. Int., 1988, 38, 1163.
 11. Nowak J.: Oats Tempeh. Acta Biotechnol., 1992, 12, 345-348.
 12. Reyes-Moreno C., Romero-Urias C.A., Milan-Carrillo J., Gomes-Garza R.M.: Chemical composition and nutritional quality of fresh and hardened chickpea (Cicer arietinum L) after the solid state fermentation (SSF). Food Sci.Technol. Inter. , 2000, 6, 251-258.
 13. Steinkraus K.H.: Handbook of indigenous fermented foods. Microbiology series. Marcel Dekker, New York 1995.
 14. Yamada O., Sakamoto K., Tominaga M., Nakayama T., Koseki T., Fujita A., Akita O.: Cloning and heterologous expression of the antibiotic peptide (ABP) genes from Rhizopus oligosporus NBRC 8631. Biosci. Biotech. Biochem., 2005, 69 (3), 477-482.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu