BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Edyta (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Tytuł
Idea europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i jej przeobrażenia
The Idea of European Civil Society and its Transformations
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 4, s. 94-107, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Społeczeństwo
Civic society, Society
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Społeczeństwo obywatelskie to jedno z kluczowych pojęć w naukach politycznych. Europejskie społeczeństwo obywatelskie to coś więcej niż suma społeczeństw obywatelskich Europy. I choć mamy do czynienia z bogatą historią idei społeczeństwa obywatelskiego ściśle splecioną z ideą europejskiej demokracji to nigdy wcześniej kategoria ta nie odnosiła się jednakże tak jak obecnie do ponadnarodowej wspólnoty europejskiej. Do tej pory jedną z kluczowych płaszczyzn analizy społeczeństwa obywatelskiego była jego relacja z państwem. Obecnie jednak w dobie integracji europejskiej i globalizacji, choć jest ona nadal ważna to jednak nie jedyna, gdyż nowa architektura sceny publicznej wytworzona na poziomie ponadnarodowym ulega tak zdecydowanym przeobrażeniom, że są one odczuwalne nie tylko dla elit politycznych, ale i dla zwykłych obywateli. W artykule podjęta jest kwestia, w jaki sposób przeobrażenia te wpływają na ideę europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. (abstrakt oryginalny)

Civil society is one of the key concepts in political science. European civil society is more than the sum of civil societies of Europe. Although we have a rich history of ideas of civil society closely related to the idea of European democracy, this category has never been related to the transnational European community. Until now, one of the key fields of civil society analysis was its relationship with the state. Today, in the era of European integration and globalisation, it is still important. However, because of the new architecture of the public sphere at the transnational level, transformations are experienced not only by political elites, but also by ordinary citizens. The article shows how these transformations affect the idea of European civil society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobbio Norberto (1997), Społeczeństwo obywatelskie, [w:] Jerzy Szacki (red.), Ani książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej.
 2. Dahrendorf Ralph (1994), Zagrożone społeczeństwo obywatelkie, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Krzysztof Michalski (red.), Kraków.
 3. Filipowicz Stanisław (2007), Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.
 4. Habermas Jürgen, Demokracja, solidarność i kryzys Europy. http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ue/20130616/habermas-demokracja-solidarnosc-i-kryzys-europy (15.09.2013).
 5. Koselleck Reinhart (1994), Trzy światy obywatelskie? Wprowadzenie do porównawczej semantyki społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech, Anglii i Francji - zarys dziejów teorii, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków.
 6. Kymlicka Will (2009), Współczesna filozofia polityczna, Warszawa.
 7. Outhwaite William (2003), Toward a European Civil Society?, http://www.welz.eu/esa/texts/Outhwaite_European_Civil_Society.pdf (15.09.2013).
 8. Olejniczak Magdalena, Europejskie społeczeństwo obywatelskie?, "Studia Europejskie" 3/2005.
 9. Pietrzyk-Reeves Dorota (2004), Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław.
 10. Taylor Charles (1994), Kiedy mówimy: społeczeństwo obywatelskie [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Krzysztof Michalski podkreśla (red.), Kraków.
 11. Walzer Michael (2006), Społeczeństwo obywatelskie i państwo [w:] polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Warszawa.
 12. Walzer Michael (1997), Spór o społeczeństwo obywatelskie [w:] Ani książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Jerzy Szacki (red.), Kraków.
 13. Żyro Tomasz (2004), Wstęp do politologii, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu