BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słonimiec Justyna (University of Zielona Gora, Poland), Świtała Jakub (University of Zielona Gora, Poland)
Tytuł
European Development of Eco-management and Audit Scheme (EMAS) in the European Union
Rozwój europejskiego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w Unii Europejskiej
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 4(12), s. 28-32, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Ekologiczny system zarządzania, Zarządzanie ekologiczne, Wdrożenie systemów
Eco-management and Audit Scheme (EMAS), Ecological management system, Ecological management, Implementation of systems
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Praca przedstawia wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) w Polsce i Unii Europejskiej. Analizuje obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania oraz sam proces wdrażania systemu. Określa również korzyści oraz koszty wynikające z rejestracji organizacji w systemie. Praca przedstawia również obecny stan wdrażania systemu EMAS w krajach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the implementation of the Environmental Management and Audit Scheme System (EMAS) in Poland and the European Union. It analyzes the existing rules on the implementation and the process of its implementation. It also defines the benefits and costs arising from the registration of organizations in the system. The paper presents the current status of implementation of EMAS in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrykiewicz A., Seternus A., Słonimiec J., Trześniewski A.: Evaluation and use of instruments Integrated Product Policy in Poland. Management Systems in Production Engineering. No 4(8), 2012.
 2. Cichy J., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Politechnika Gdańska. Gdańsk 1998, s. 61.
 3. Szydłowski M. (red.): Krajowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2004, s. 29.
 4. Lasecki J.: EMAS - ISO 14001. Razem czy osobno? Ekopartner. Nr 4 (150), 2004, s. 16.
 5. Majchrzak M.: EMAS. System ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Informacja dla organizacji. Warszawa 2009.
 6. Matuszak-Flejszman A.: Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Wydawnictwo PZITS. Poznań 2001, s. 234.
 7. Matuszak-Flejszman A.: System zarządzania środowiskowego w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2007, s.126.
 8. Matuszak-Flejszman A.: Wdrażanie Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w urzędach administracji rządowej. Warszawa 2011, s. 69-71.
 9. Niedrzwicki W.: Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2006, s. 133-140.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), (Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 341).
 11. Rozporządzenie nr 1836/1993 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 26 czerwca 1993 roku dopuszczającego dobrowolny udział przedsiębiorstw sektora przemysłowego Wspólnoty w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
 12. Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
 13. Rozporządzenie nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
 14. Ustawa z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [Dz.U.2011 nr 178 poz. 1060].
 15. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Poradnik dla administracji. Kraków 2005, s. 33-36.
 16. http://ec.europa.eu/environment/emas
 17. http://emas.ekoportal.pl/inne/prezentacje/korzysci_z_wdrozenia_emas.pdf
 18. www.emas.mos.gov.pl
 19. www.gdos.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu