BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotz Marta (Instytut Zachodni w Poznaniu)
Tytuł
Stabilność makroekonomiczna i konkurencyjność krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie po akcesyjnym na tle RFN
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 4, s. 30-39, wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja makroekonomiczna, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność regionów, Sytuacja gospodarcza
Macroeconomic situation, International competitiveness, Regions competitiveness, Economic situation
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Kraj/Region
Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy
Poland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Germany
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje próbę oceny gospodarek państw Europy Środkowowschodniej tworzących grupę Wyszehradzką (V4) na tle RFN z perspektywy stabilności makroekonomicznej oraz konkurencyjności. Celem prowadzonej analizy była syntetyczna ocena kondycji i konkurencyjności V4 czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz RFN w okresie 2004-2014 poprzez oszacowanie wskaźników stabilności makroekonomicznej i zdolności do konkurowania. Pośrednio, starano się także zidentyfikować ewentualne różnice / podobieństw, a więc ustosunkować do kwestii spójności lub heterogeniczności grupy V4. (fragment tekstu)

This article aims at assessing the macroeconomic stability and competiveness of V4 countries - Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia against the background of German economy. Based on the concise analysis of the development of basic indices it seeks to evaluate the degree of the V4's coherence. Obtained results suggest rather lower level of homogeneity and revealed persistent backwardness in relation to Germany. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Tomidajewicz J.J., Błaszczyk P., 2013, Ocena gospodarki dla potrzeb makroekonomicznej polityki gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXV, Zeszyt 3, s. 125-137.
  2. Simecka M., 2013, The Visegrad Group and Germany: Towards a new paradigm, CEPS Commentary 28 November.
  3. Misala J., 2007, Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Warszawa.
  4. Raport McKinsey, 2013, Global Institute, A new dawn: Reigniting growth in Central and Eastern Europe.
  5. Budnikowski T., Gotz M., 2013, Reorientacja polityki zagranicznej RFN Fragmenty ekspertyzy dla MSZ. Wpływ reform liberalizacyjnych zapoczątkowanych Agendą 2010 na obecną kondycję gospodarczą Niemiec i ich perspektywy rozwojowe, Przegląd Zachodni Nr 2, s. 3-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu