BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł
Odnawialne źródła energii (OZE)
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 4, s. 40-47, fot., wykr., bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Produkcja energii, Energia elektryczna, Efektywność energetyczna, Zużycie energii, Energia w gospodarce
Renewable energy sources, Energy production, Electric power, Energy efficiency, Energy consumption, Energy in the economy
Abstrakt
Główne cele w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach Polityki energetycznej Polski do 2030 roku obejmują: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 r. oraz osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem. Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Wprowadzenie mechanizmu wsparcia pozytywnie wpłynęło na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Duża dynamika wzrostu mocy zainstalowanej jak również produkcji energii elektrycznej pozwoliła na przekroczenie przyjętych w Krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) założeń. Poniżej zaprezentowano dane statystyczne dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 2005-2012. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. MG, 2013, Raport o stanie gospodarki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu