BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podejście humanistyczne i behawiorystyczne jako przejaw różnorodności w zarządzaniu ludźmi
Humanistic and Behavioural Approach as a Sign of Diversity in Human Managing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 211-224, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Behawioryzm, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Behaviourism, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały ukazane dwa, dobrze ugruntowane w nauce o zarządzaniu i psychologii organizacji podejścia - behawiorystyczne i humanistyczne. Autorka w badaniach empirycznych stara się znaleźć rozwiązanie problemów naukowych postawionych w tym opracowaniu. Głównymi pytaniami są: które z omawianych podejść jest bardziej popularne w praktyce zarządzania ludźmi oraz które z poddanych analizie czynników (podmiotowe czy organizacyjne) determinują preferencje przełożonych. W konkluzji autorka stwierdza, że środowisko pracy cechuje się wysokim stopniem zróżnicowania pod względem podejścia do zarządzania ludźmi.(abstrakt oryginalny)

The paper is focused on two well-established in theory and practice approaches in management science and psychology of organization - behaviourism and humanistic approach. The author in her empirical study tries to find an answer to scientific problems presented in this elaboration. The general questions are: which of the discussed approaches are more popular in managerial practice and which of analyzed factors (personal or organizational) determine the preferences of superiors. In conclusion the author finds that work environment has a high degree of differentiation in terms of human resources management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cox R., 2006, Posłowie. Bogaty plon Abrahama Maslowa, [w:] Maslow A., Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 367.
 2. Hall C.S., Lindzey G., 2001, Teorie osobowości, tłum. J. Kowalczewska, J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Maslow A.H., 2006, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Matusewicz C., 2006, Wprowadzenie do psychologii, Wizja Press & IT, Warszawa.
 5. Rogers C., 1991, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, tłum. A. Dodziuk, E. Knoll, Thesaurus - Press, Wrocław.
 6. Rolad-Lévy Ch., 2004, W jaki sposób nabywa się pojęcia i wartości ekonomiczne, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, s. 284-286.
 7. Stachowski R, 2000, Historia psychologii: od Wundta do czasów najnowszych, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 1, GWP, Gdańsk, s. 40-45.
 8. Suchowierska M., 2008, Stosowana analiza zachowań - wykorzystanie technik behawioralnych do rozwiązywania problemów społecznych, [w:] Bąbel P., Ostaszewski P. (red.), Współczesna psychologia behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 248-249.
 9. Trojan M., 2014, 100-lecie manifestu behawiorystycznego Johna Watsona, maciejtrojan.natemat.pl (19.06.2014).
 10. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., 2004, Psychologia pieniądza, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, s. 174-176.
 11. Ziółkowska A.M., 2008, Osobowość w ujęciu psychologii behawioralnej, [w:] Bąbel P., Ostaszewski P. (red.), Współczesna psychologia behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 154-157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu