BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecki Wojciech (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Pawlak Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Deindywidualizacja w sieci i w środowisku wielkomiejskim
Deindividualization in the Network and in Urban Milieu
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 29, s. 147-158, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka w mieście - w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Socjologia, Miasto, Psychologia jednostki, Psychologia społeczna, Struktury sieciowe
Sociology, City, Individual psychology, Social psychology, Network structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Deindywidualizacja czy też deindywiduacja jest zjawiskiem powstałym i opisanym na gruncie psychologii społecznej oraz socjologii. Definiowana jest jako "utrata normalnej kontroli nad zachowaniem, co prowadzi do wzrostu impulsywności i patologicznych czynów". Według takiego podejścia ludzie przebywający w tłumie, który sprzyja poczuciu anonimowości oraz rozproszeniu odpowiedzialności za podjęte działania, zdolni są do czynów, o które sami by siebie nie podejrzewali. Deindywidualizację określa się dlatego mianem zagubienia w tłumie, "służy także pozbawieniu cech ludzkich i sprowadzeniu do kategorii »rzeczy« ewentualnych ofiar agresji. Często odbywa się to za pomocą nadawania im obraźliwych przydomków". (fragment tekstu)

The article discuss the issue of deindividualization in the context of functioning in an urban milieu, and in virtual reality. The whole analysis is set in concept of lost in the crowd, and anonymity, established on the basis of the social psychology. In the beginning the authors analyze the phenomenon deindividualization in the context of functioning in the crowd. Then they analyzed the functioning of the unit from the perspective of moral development. Subsequently, the authors, supporting the results carried out on the basis of social psychology experiments, discuss the process of deindividualization outside the population. Finally specific references to the process of deindividualization in the Internet, and in the urban milieu are presented, with the identifi cation of the differences and similarities between these different types of loss of control over emotional states and behavioral acts of individuals. The whole analysis is embedded on psychological concepts from different schools and paradigms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 2. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.
 3. Hauziński A., Znaczenie pojęcia mapy i metody jego operacjonalizacji w psychologii, "Czasopismo Psychologiczne" 1998, t. 4, nr 3-4.
 4. Kowalski R., Limber S., Agatston P., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
 5. Krahe, B., Agresja, GWP, Gdańsk 2006.
 6. Le Bon G., Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 7. Manstead A.S.R., Hewstone M. i in., Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2011.
 8. Obuchowska I., Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, t. II, red. B. Harwas- -Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Oyster C.K., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 10. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 11. Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Sopot 2011.
 12. Strzelecki W., Cybulski M., Czarnecka-Iwańczuk M., Osobowość, w: Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, red. E. Mojs, M. Skommer, B. Stelcer, Wydawnictwo UMP, Poznań 2011.
 13. Trempała J., Czyżowska D., Rozwój moralny, w: Psychologia rozwoju człowieka, t. III, red. M. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. Wallis A., Informacja i gwar, PIW, Warszawa 1979.
 15. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002.
 16. Wojtasik Ł., Cyberprzemoc, "Niebieska Linia" 2/2007.
 17. Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu