BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galewski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Psychologiczne bariery informacyjne w społeczeństwie informacyjnym
Psychological Information Barriers in Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 29, s. 185-197, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka w mieście - w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Informacja, Psychologia społeczna
Information society, Information, Social psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie psychologicznych barier w SI, które utrudniają swobodne korzystanie z informacji i w ten sposób nie pozwalają maksymalizować korzyści, które teoretycznie są do osiągnięcia w ramach funkcjonowania SI. (fragment tekstu)

This paper presents the main problems encountered by a member of information society. In order to fulfill the information needs every citizen needs to be provided with information of appropriate quality. One of the most important conditions of a proper functioning in information society is also information and social order. The article contains enumeration of main psychological information barriers that interfere achieving information goals, namely: information overload, lack of information literacy and memory problems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W., E-learning jako sposób akademickiego kształcenia dla społeczeństwa informacyjnego, w: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2005.
 2. Abramowicz W., Filtrowanie informacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 3. Bartnik C., Osoba ludzka - jej wymiar społeczny i transcendentny, "Ethos", Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II, Lublin-Rzym 2005.
 4. Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo WSB, Poznań 1996.
 5. Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Jagodzińska M., Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Helion, Gliwice 2008.
 7. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Academica Wydawnictwo SWPS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 9. Shapiro C., Varian H., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Gliwice 2007.
 10. Stefanowicz B., Informacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.
 11. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
 12. Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 14. Unold J., Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 15. Wilber K., Krótka historia wszystkiego, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 1999.
 16. Zacher L., Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu