BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwczyński Bogusław (Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska)
Tytuł
Diagnoza przepustowości polskich drogowych przejść granicznych - czy jest możliwe wyeliminowanie kolejek samochodów ciężarowych na granicy wschodniej Polski/UE
Diagnosis of Throughput of Road Border Checkpoints in Poland - Is it Possible to Eliminate Queues of Trucks from the East Border of Poland/EU?
Źródło
Logistyka, 2014, nr 4, s. 11-16, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przejścia graniczne, Swoboda przepływu towarów w UE, Samochody ciężarowe, Studium przypadku
Border crossing, Free movement of goods within the EU, Lorries, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza sytuacyjna: Dynamicznie rozwijająca się wymiana towarowa Polski/UE z państwami Europy Wschodniej powoduje systematyczny wzrost strumienia samochodów ciężarowych wyjeżdżających przez wschodnią granicę Polski/UE. Narastające strumienie samochodów ciężarowych i ich okresowe spiętrzenia powodują tworzenie kolejek przed przejściami granicznymi i zatory w przepływie towarów - wywołując obniżenie przychodów kierowców, wyższe koszty przewoźników i załadowców oraz koszty kapitału operacyjnego zamrożonego w przewożonych towarach. Celem artykułu jest przedstawienie wyników diagnozy przepustowości przejść granicznych wschodniej granicy Polski/UE i analiza przyczyn występowania kolejek samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski/UE oraz ocena możliwości ich wyeliminowania. Badania i analizy: Diagnozę przeprowadzono na podstawie przejść granicznych pomiędzy Polską i Republiką Białorusi (w Kuźnicy i w Bobrownikach), należących do najbardziej obciążonych obsługą graniczną w ramach administracji celnej Polski. Przedstawiono wyniki badań rzeczywistej zdolności obsługowej przez służby graniczne, intensywności napływu samochodów ciężarowych na przejście graniczne, długości kolejki przed przejściem granicznym oraz wewnętrznej w powiązaniu ze stopniem wykorzystania wewnętrznego terminalu postojowego. Wnioski i rekomendacje: Kolejki samochodów ciężarowych (wewnętrzne i przed przejściem granicznym) wynikają z ograniczenia strumienia wyjściowego i wyjazdu samochodów do Republiki Białorusi. Przejście graniczne tworzy system masowej obsługi z wypełnionym buforem (wewnętrzną platformą postojową) i zdolnością obsługową sterowaną strumieniem wyjściowym. Zmiany długości kolejki i czasu oczekiwania wynikają ze zmiennej intensywności napływu samochodów, a kolejka występuje pomimo niepełnego stopnia wykorzystania przepustowości przejścia granicznego, co jest charakterystyczne dla systemu obsługi z wąskim gardłem. W wyniku diagnozy autor formułuje tezę, że utrzymując zdolność obsługową około 260 - 300 samochodów ciężarowych/12 h wyjeżdżających z Polski przez przejście graniczne w Kuźnicy (z zapewnieniem tej przepustowości również przez białoruskie przejście graniczne) i kształtując intensywność napływu pojazdów na poziomie około 240 - 280 samochodów ciężarowych/12 h (obecnie średnia 234 pojazdy), można uniknąć kolejek przed przejściem granicznym. Autor rekomenduje wdrożenie systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej (eBooking Truck), umożliwiając równomierne rozłożenie intensywności napływu pojazdów wyjeżdżających z Polski/UE. (abstrakt oryginalny)

The exchange of goods between EU and East Europe nations dynamically expand in recent years. It caused systematic increase of truck flow leaving EU across east border and periodically exposes queues or traffic jam in front of polish border checkpoints. The cargo flow bottlenecks cause decreasing of driver's earnings and haulier's incomes as well as increasing costs for forwarders. In the article is presented analysis of Poland/EU east border checkpoints throughput and diagnosis of truck queues in front of them. Researches were carries out on the EU/Belarus border checkpoints in Kuźnica and Bobrowniki. Analysis includes truck flow leaving Poland/EU, queue length in front of polish border checkpoints, customs clearance capacity and intensity of truck inflow from Poland/EU side. The based on research results author formulates thesis that truck queues in front of polish border checkpoints are caused by constrains of Belarusian clearance capacity that determines ability of trucks Poland/EU departure. The queue appears even though polish border checkpoints throughput is not filled to capacity. Analysed checkpoints works as mass service system with bottleneck, external/internal queue and internal parking platform filled to capacity. Changes of truck queue length and variable waiting time are caused by variable intensity of truck inflow from Poland/EU side. Author recommends implementation of eBooking Truck System that enables even distribution of truck inflow from Poland/EU side and elimination their periodic accumulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antonowicz M., Zielaskiewicz H., 2007, Logistyka i interoperacyjność w polityce transportowej Unii Europejskiej, Logistyka nr 3/2007.
  2. Daganzo C., 2005, Logistics System Analysis, Springer-Verlag Berlin Haidelberg, Production & Logistics, ss. 49-91.
  3. Dantzig G., Thapa M., 2003, Linear Programming: Theory and extensions, Springer-Verlag, New York, ss. 1-31.
  4. Fertsch M., 2008, Supply chain assessment - selected methodological issues, LogForum, 4, 3, ss. 1-6.
  5. Śliwczyński B., StajniakM.,Jurkowska-Kubiak E.,JeleńL, DębickiT., Foltyński M., Guszczak B., Analiza stanu aktualnego i opracowanie rekomendacji usprawnień z wykorzystaniem systemu eBooking TRUCK dla procesów obsługi samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski, 2013, Instytut Logistyki i Magazynowania, analiza wykonana dla Ministerstwa Finansów na potrzeby Służby Celnej RP.
  6. Śliwczyński B., 2011, Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wydawnictwo UMP, Poznań, ss. 265-270.
  7. Qilan Z., Huiping D., Hongzhi L., 2005, Logistics service process reengineering for mass customization, Service System and Service Management, proceedings of ICSSSM '05, ss. 369-374.
  8. Ullrich C. A., 2013, Integrated machine scheduling and vehicle routing with time windows, European Journal of Operational Research, 227, ss. 152-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu