BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Strzelecki Wojciech (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Kultura polityczna obszarów zurbanizowanych
The Political Culture of Urban Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 29, s. 223-234, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka w mieście - w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Kultura, Miasto, Kultura polityczna
Culture, City, Culture of politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problem zmian obserwowanych we współczesnej kulturze, a dokładniej w tej jej części określanej mianem kultury politycznej. Skoncentrowano się na przybliżeniu mechanizmów zmiany kulturowej, determinującej współczesną kulturę polityczną państw wysoko rozwiniętych, chociaż można przypuszczać, że mechanizmy te właściwe są także dla państw rozwijających się. Powodem powstania tekstu jest refleksja dotycząca korelacji między szeroko rozumianą kulturą popularną a kulturą polityczną, która możliwa jest dzięki upowszechnieniu nowoczesnych technologii. Na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest już bezsprzecznym, niebudzącym niczyjego zdziwienia zjawiskiem. Nie budzi także wątpliwości fakt, że gwałtowne zmiany zachodzące w obrębie rozwoju tychże technologii skutkują daleko idącymi zmianami w wielu tradycyjnych koncepcjach humanistycznych.(fragment tekstu)

This paper discusses the problem of changes observed in contemporary culture, especially in the field of political culture. Article focuses on explanation of mechanisms of cultural change, which are determining the contemporary political culture of developed countries (including the inhabitants of big cities), but can it be assumed that these mechanisms are also relevant to developing countries. The article is also a contribution to further analysis carried out in this area. Work is trying to justify the universality of the concept of information society, whose characteristics can be clearly seen especially in urban environments, in urban areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartyzel J., Szlachta B., Wielomski A., Encyklopedia polityczna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007.
 2. Blok Z., O polityczności, polityce i politologii, Wydawnictwo Naukowe WNPiDz UAM, Poznań 2009.
 3. Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990.
 4. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 5. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 6. Frontczak A.M., Muchy w sieci, "Promenada. Magazyn Profesjonalistów", Wydawnictwo WSP, Warszawa 2003.
 7. Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 8. OEDC Information Technology Outlook. 2010 Edition, OECD, Paryż.
 9. Pawlak P., The direction of evolution of "political culture" in days of violent expansion of information techniques, w: Challenges for the Citizen of the Information Society. Ethicomp 2004, materiały konferencyjne ETHICOMP 2004, Syros, University of the Aegean 2004.
 10. Skarżyński R., Podstawowy dylemat politologii. Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie?, Temida2, Białystok 2012.
 11. Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu