BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nierówność cyfrowa jako pochodna dyfuzji Internetu
Digital Inequality as an Implication of the Internet Diffusion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 29, s. 235-247, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka w mieście - w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Wykluczenie cyfrowe, Dyfuzja, Internet
Information society, Digital divide, Diffusion, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono złożoność pojęcia wykluczenie cyfrowe i w konsekwencji doprowadzono do sformułowania zalecenia, by opracowując nawet najdoskonalsze koncepcje i rozwiązania techniczne, pamiętać o frakcji wykluczonych, którzy, choć coraz mniej liczni, raczej mało prawdopodobne, aby całkiem zniknęli z krajobrazu społecznego. (fragment tekstu)

The article presents the digital divide concept and different views found in the literature about it. As a result of the Internet diffusion the problem of its accessibility is not signifi cant any more. It is the digital inequality, understood as a variety of options and the ability to use the Internet, which comes to the foreground. Social division into the digitally excluded and the new technology users is not only a result of a young age and, consequently, being a member of the group of digital natives. The society can also include digital immigrants, and the self divided.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł., Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 2. Arendt Ł., Wykluczenie cyfrowe - zagadnienia teoretyczno-empiryczne, w: Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, red. E. Kryńska i Ł. Arendt, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.
 3. Batorski D., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, "Studia Biura Analiz Sejmowych" 2009, nr 3(19): 223-249.
 4. Bonfadelli H., The Internet and Knowledge Gaps. A Theoretical and Empirical Investigation, "European Journal of Communication" 2002, t. 17, nr 1: 65-84.
 5. Castells M., Galaktyka Internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 6. Deursen A. van, Dijk J. van, Internet skills and the digital divide, "New Media & Society" 2011, t. 13, nr 6: 893-911.
 7. Dijk J. van, The Deepening Divide. Inequality in the Information Society, Sage, London- New Delhi 2005.
 8. DiMaggio P., Hargittai E., From the "Digital Divide" to "Digital Inequality": Studying Internet Use as Penetration Increases, Center for Arts and Cultural Policy Studies, Working Paper nr 15, Princeton University, Princeton 2001.
 9. DiMaggio P., Hargittai E., Neuman W.R., Robinson J.P., Social Implications of the Internet, "Annual Review of Sociology" 2001, t. 27: 307-336.
 10. Hargittai E., Second-Level Digital Divide: Differences In People's Online Skills, "First Monday. Peer-Reviewed Journal of the Internet" 2002, t. 7, nr 4, http://www.firstmonday. org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/942/864 (29.01.2011).
 11. Hilbert M., The end justifies the definition: The manifold outlooks on the digital divide and their practical usefulness for policy-making, "Telecommunications Policy" 2011, t. 35, nr 8: 715-736.
 12. Hsieh J.J.P.-A., Rai A., Keil M., Understanding Digital Inequality: Comparing Continued Use Behavioral Models of the Socio-Economically Advantaged and Disadvantaged, "MIS Quarterly" 2008, t. 32, nr 1: 97-126.
 13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (24.03.2012).
 14. Kreft J., Globalne nierówności a ekonomiczne wykluczenie cyfrowe, w: Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, red. M. Giedz, A.R. Kozłowski, R. Majewski, CeDeWu, Warszawa 2009.
 15. Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 16. Norris P., Digital divide: civic engagement, information poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 17. Prensky M., Digital natives, digital immigrants, "On the Horizon" (NCB University Press) 2001, t. 9, nr 5: 1-6.
 18. Prensky M., Digital natives, digital immigrants, part 2: Do they really think differently?, "On the Horizon" 2001, t. 9, nr 6: 1-6.
 19. Prensky M., Digital natives, digital immigrants, "Gifted" 2005, t. 13: 529-531.
 20. Schradie J., The Digital Production Gap: The Digital Divide and Web 2.0 Collide, "Poetics" 2011, t. 39, nr 2: 145-168.
 21. Vicente M.R., López A.J., Assessing the regional digital divide across the European Union-27, "Telecommunications Policy" 2011, t. 35, nr 3: 220-237.
 22. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 14.7.2004, http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0501:FIN:PL:PDF (25.03.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu