BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twaróg Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Scenariusze rozwoju systemu zarządzania logistycznego cywilnym krwiodawstwem w Polsce
Development Scenarios ot the Logistics Management System Employed in the Civil Blood Donation in Poland (Part I)
Źródło
Logistyka, 2014, nr 4, s. 25-29, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Krwiodawstwo, Zarządzanie logistyczne, Łańcuch dostaw
Blood donation, Logistic management, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie scenariuszy zarządzania logistycznego systemem cywilnego krwiodawstwa, w zidentyfikowanych strukturach funkcjonujących w łańcuchach dostaw krwi w Polsce. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przesłanki zmian, koncepcję zarządzania łańcuchem dostaw krwi przez lidera, określono jego zadania oraz zaprezentowano niezbędne zmiany organizacyjne warunkujące wdrożenie tego wariantu. (abstrakt oryginalny)

This article aims is divided into two parts and it aims at presenting development scenarios of the logistics management system employed in the civil blood donation in identified structures that function in blood supply chains in Poland. The first part concentrates on presentation of premises for changes, a concept of blood supply chain management by a leader and the leader's tasks. Indispensable organisational changes required to implement this system were presented as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. HI zmienione, PWE, Warszawa 2010.
 2. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, AE Katowice, Katowice 1997.
 3. Drucker P.F., Management's New Paradigms, "Forbes Magazine", 1998, October 5.
 4. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2 (79)/II, 2011.
 5. Krampe H., Lucke ]., Einfiihrung in die Logistik. Hussverlag, Miinchen 1990 [za:] M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, III wydanie zmienione i rozszerzone, AE Katowice, Katowice 2003.
 6. Sołtysik M., Kształtowanie organizacji logistyki, [w:] Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, Kisperska-Moroń D. (red.), AE Katowice, Katowice 2000.
 7. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, III wydanie zmienione i rozszerzone, AE Katowice, Katowice 2003.
 8. Sołtysik M., Kisperska-Moroń D., Od sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, [w:] Teoretyczno - metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyk, badania własne zespołowe - niepublikowane, AE Katowice, Katowice 2003.
 9. Szołtysek J., Otręba R., Twaróg S., Shaping Alumni's Sensitivity to Issues of Social Logistics, Knowledge and Learning: Global Empowerment; Proceedings of the Management, Knowledge and Learning, Celje, Slovenia 2012.
 10. Szołtysek J., Paradygmat logistyki a paradygmat w logistyce, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Kauf S. (red.), Opole 2012.
 11. Szołtysek J., Twaróg S., Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7/2009.
 12. Szołtysek J., Twaróg S., Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce, "Logistyka", nr 2/2011.
 13. Szołtysek J., Twaróg S., Korzyści ze stosowania logistyki w zarządzaniu systemem cywilnego krwiodawstwa w Polsce, "Logistyka", nr 6/2010.
 14. Szołtysek j., Twaróg S., Przesłanki i zakres stosowania logistyki w gospodarowaniu zasobami krwi, "Logistyka", nr 3/2010.
 15. Twaróg S., Jeziorski P., Determinant of blood supply chains in Poland, [w:] Methodological aspects of multivariate statistical analysis statistical models and applications, Domański C., Zielińska-Sitkiewicz K. (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 255, Łódź 2011.
 16. Twaróg S., Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012 - rozprawa doktorska niepublikowana.
 17. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi - Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681, z późn. zm.
 18. Weber J., Kummer S., Logistik - management, Schaffer - Poeschel Verlag, Stuttgart 1994 ([za:] Kisperska-Moroń D., Sołtysik M., Od sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, [w:] Teoretyczno - metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyk, badania własne zespołowe - niepublikowane, AE Katowice, Katowice 2003).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu