BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Stanisław (Politechnika Częstochowska), Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kania Józef (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Sprzedaż bezpośrednia szansą dla drobnych gospodarstw rolnych w Polsce jako przykład logistyki dystrybucji
Direct Sale as an Opportunity for Small Holdings in Poland
Źródło
Logistyka, 2014, nr 4, s. 60-63, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sprzedaż bezpośrednia, Gospodarstwa rolne, Logistyka dystrybucji
Direct sales, Arable farm, Distribution logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie korzyści, jakie niesie ze sobą sprzedaż bezpośrednia jako przykład kanału dystrybucji, zwłaszcza dla drobnych gospodarstw rolnych w Polsce. Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z najstarszych form handlu, charakterystyczną zwłaszcza dla drobnych gospodarstw rolnych, które w warunkach wysokiej konkurencji stawiają na jakość swoich produktów rolnych oraz bezpośredni kontakt z konsumentem. Rozdrobnienie agrarne w Polsce, zwłaszcza na południu kraju powoduje, że sprzedaż bezpośrednia jest coraz chętniej stosowana przez rolników, posiadających małe gospodarstwa rolne, ponieważ dzięki tej formie sprzedaży mogą oni sprzedawać swoje produkty w korzystnej cenie, bezpośrednio docierać do konsumentów, unikając dzięki temu pośredników, a w konsekwencji zwiększać swoje dochody. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to show benefits behind this form of sales especially for small holdings in Poland. Direct sale is one of the oldest trading forms. It is particularly characteristic for small farms which under conditions of high competition have chosen the quality and direct contact with the customer as their main policy. The fragmentation of farms, especially in the south of Poland, makes direct sale more popular with farmers due to the fact that crops and other farm products may be sold at a reasonable price directly to the consumers thus avoiding intermediaries and increase farm income.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akademia partnerstwa, 2010, Studium przypadku - poradnik. Studia przypadku współpracy partnerskiej jako instrument zmian. Informacje dostępne online: http://www.akademiapartnerstwa.pl/ pl/publikacje. (dostęp: 15.05.2012).
 2. Brodie S., 2005, Direct Selling. An Academic Perspective. Power Point Presentation during International Direct Selling Forum. Campus of the Kraków University of Economics.
 3. Czekaj M., 2013, Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych na przykładzie witryny www.odrolnika.pl, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2'13 Wyd. CDR, SERIA, Poznań ss. 57-65.
 4. GUS 2011: Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011. Publikacja dostępna online: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11826_PLK_HTML.htm (dostęp: 14.11.2011).
 5. Karwat-Woźniak B., 2013, Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Dział Wydawnictw IERiGZ-PIB. Warszawa, ss. 10-14.
 6. Kraków: June 13, 2005, cyt. za: Waszczyk M., Radacki S., 2005, ss. 97-118.
 7. LGD Dunajec Biała: http://it.dunajecbiala.pl/pl/00208,pakiety_tu-rystyczne (dostęp: 1.02.2013).
 8. Machnik-Słomka J., Bojar M., 2013, Rola interakcji społecznych w budowaniu i zarządzaniu złożonymi przedsiębiorstwami w kontekście globalnego zrównoważenia, [w:] Organizacje i zarządzanie Kwartalnik Naukowy, Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice, ss. 57-73.
 9. MODR 2013. https://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rol-nikow/tpr-inne/735-sprzeda-bezporednia-szans-dla-maych-gospodarstw-czl.html, (dostęp: 2.02.2014).
 10. Nogalski B., Szpitter A., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., 2008, Wiedza o zasobach wewnętrznych a zachowania konkurencyjne małego przedsiębiorstwa transportowego, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wrocław ss. 256-267.
 11. Odrolnika.pl http://www.odrolnika.pl/projekt.php (dostęp: 30.01.2014).
 12. Płaczek E., Szołtysek J., 2005, Customer relationship management w rzeczywistości biznesowej. Publikacja dostępna online: http:// www.logforum.net/pdf/7_l_l_05.pdf (dostęp: 2.02.2014).
 13. Raport Końcowy 2013, Dankowiakowski H, Kałmuk (red.) Wydawnictwo MIR, Kraków, ss. 4-6.
 14. Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do7u-ri=DD:13:34:32004R0852:PL:PDF, (dostęp: 2.02.2014).
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. nr 5 poz. 38 z 2007) http://www. produktyregionalne.edu.pl/sprzedaz/przepisy/08_rozp_wymag. wetrynar._29%20grudnia%202006.pdf (dostęp: 2.02.2014).
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U.2007 r. Nr 112, poz. 774).
 17. Sprzedaż bezpośrednia w produkcyjnym gospodarstwie rolnym. Skrypt dla rolników i przedsiębiorców 2013. Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków, s. 17.
 18. Waszczyk M., Radacki S., 2005, Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe, [w:] Kubka J. (red.), Z zagadnień filozofii zarządzania i etyki biznesu, Gdańsk, ss. 97-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu